Zápis z pracovní schůze Programového výboru (23. 1. 2013)

Zápis z pracovní schůze Programového výboru (23. 1. 2013)