Zápis z pracovní schůze valné hromady 22. listopadu 2012

Zápis z pracovní schůze valné hromady 22. listopadu 2012