Dvoudenní exkurze aktérů ve vzdělávání do škol na Opavsku

V rámci implementačních aktivit projektu MAP II. „Naše škola – naše radost“ se ředitelé, pedagogové a zástupci zřizovatelů zúčastnili ve dnech 25. a 26. března exkurze do zajímavých škol na Opavsku. Ve spolupráci s tamější MAS Opavsko jsme pro účastníky připravili návštěvu úplné základní školy v Háji ve Slezsku, sousední Mateřské školy, malotřídní vesnické školy v Žimrovicích a úplné alternativní školy Labyrint ve Lhotě u Opavy. Pod vedením pana ředitele Hubáčka v Háji ve Slezsku, navštívili účastníci exkurze ukázkové hodiny podle svého výběru. Mohli tak porovnat vzdělávací přístupy a metody  v hodině přírodopisu, inspirovat se tandemovou výukou AJ a prací v čtenářské dílně. Se školou sousedí mateřská škola se třemi heterogenními třídami, která provozuje kuchyni k zajištění stravování právě i pro školu. Odpolední program zahájil pan ředitel přednáškou o řízení a vedení školy a příklady dobré praxe. Později jsme se přesunuli do místa ubytování – Hotel Belaria Resort, kde probíhal seminář s Ing. Divákovou na téma Komunikace s rodiči. Druhý den exkurze jsme zahájili návštěvou malotřídní vesnické školy v Žimrovicích, která je úspěšným několikanásobným držitelem titulu EKOŠKOLA. Zdejší pan ředitel nás provedl nejen krásnou starobylou budovou školy, přírodní zahradou s kamenným amfiteátrem u potůčku a jezírkem, ale i nově vystavěnou budovou polytechnické učebny s pracovními ponky a keramickou pecí. Vedle budovy se nachází také altánek s chlebovou pekárnou. Po obědě jsme ještě zavítali do vesnické alternativní školy LABYRINT ve Lhotě u Opavy. Školou nás po skupinkách provázeli přímo žáci školy. Vyučuje se zde po trojročích, a to 1-3 třída, 4-6 třída a 7-9 třída a vyučující jsou zde nazýváni průvodci. Žáci jsou vzděláváni formou kombinací přístupů z různých alternativních vzdělávacích směrů, z nichž stěžejní je montessori pedagogika. Po společné diskusi v jídelně školy jsme se vydali na cestu domů. Exkurze se, doufáme, vydařila a děkujeme všem, kteří se jí s námi zúčastnili.