Jak vycvičit Šmaka aneb Monitoring projektu na skautském táboře

Rozlehlá louka uprostřed lesů, potok s dívčí a chlapeckou tůňkou, skauty pojmenovaný kopec Kuraheee, v noci plná obloha hvězd, spousta kamarádů a zajímavý program – to vše nabízí tábor slušovických skautů v Novém Hrozenkově.

Po pěti letech jsem mohla na své oblíbené místo na několik dní zavítat, poznat nové kamarády a zažít opět nezapomenutelné chvíle. Téma letošního tábora „Jak vycvičit Šmaka“ bylo inspirováno světovým bestsellerem Hobit, kdy se děti společně s Bilbem, Gandalfem a tlupou trpaslíků vydali na výpravu k Opuštěné hoře, kde se nacházel obrovský poklad střežený nebezpečný drakem.

Ale proč o táboře píši zde?

Skauti v roce 2013 získali z MAS dotaci na obnovu a pořízení nového vybavení (např. tee-pee, hangár, nářadí, deskové hry aj.). Během svého pobytu jsem měla možnost vidět, že dotace měla své opodstatnění a její obsah slouží všem zúčastněným. Dětem, kterým v noci byla zima (nad ránem bývá vždy) mohly být zapůjčeny péřové spacáky, které jim poskytly dostatečné teplo, hangár či tee-pee poskytoval útočiště za nepříznivého počasí a táborníci v nich mohli hrát nejrůznější hry (především deskové byly v oblibě). Předposlední táborový večer složilo na Kurahee Skautský slib několik děvčat a chlapců. Díky nově pořízeným krojům, které byly dětem bez vlastního kroje zapůjčeny, byl celý akt mnohem slavnostnější. Poslední den už došlo jen na boření a úklid tábořiště, což šlo s novým nářadím také více od ruky.

Jsem opravdu ráda, že jsem mohla být svědkem správného využití evropských dotací, kdy z pořízených věcí má užitek organizace, tak samotné děti a mládež.

Velký dík patří všem vedoucím, kteří se dětem po 14 dní věnovali a rozšířili myšlenky skautingu, které je snad (stejně jako mě) budou provázet po celý život:

  • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
  • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
  • duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.

R.B.

IMG_6234_60IMG_4517 IMG_4551 IMG_4776 IMG_4745 IMG_4865 IMG_5157 IMG_6420 IMG_6421 IMG_5696_24 IMG_5937 IMG_5820 IMG_5912 IMG_5705 IMG_6276