Valná hromada MAS schválila novou strategii CLLD

Letošní druhé jednání Valné hromady MAS konané dne 24. 6. 2021, proběhlo k velké radosti nás všech konečně již opět prezenčně. Samozřejmě za dodržení aktuálních protiepidemiologických opatření byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti MAS za rok 2020, dále byly schváleny změny v partnerské základně a provedena volba nových členů orgánů MAS. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Strategie CLLD pro nové programové období 2021–2027. Partneři byli seznámeni s procesem tvorby nové strategie, včetně získávání dat a zapojení jednotlivých aktérů. Neméně důležité bylo také schválení výběru projektů ze 6. výzvy MAS v PRV, do které bylo k administraci přijato rekordních 44 žádostí o dotaci.