Tisková zpráva – Marketing cestovního ruchu

Ve dnech 28. – 29. 6. 2018 se konala exkurze v rámci projektu Vidiek bez hraníc (kód projektu: 304031D043), kterou organizovala MAS Vršatec. Šlo už o třetí vzdělávací akci v pořadí, tentokrát zaměřenou na marketing cestovního ruchu. Této vzdělávací akce se zúčastnilo 80 zástupců ze 4 místních akčních skupin z Česka i Slovenska, a to MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., MAS Moravský kras z.s., Miestna akčná skupina Vršatec a OZ Kopaničiarsky región – MAS.

Na úvod jsme se setkali v obci Vršatecké Podhradí v hotelu Vršatec, kde se účastníci ubytovali. Manažerka MAS Vršatec Martina Kenderová všechny přivítala a stručně je seznámila s projektem, v rámci kterého se vzdělávací aktivita koná. Následně předala slovo paní Elexové, která vystoupila jako první s přednáškou s názvem: Marketing cestovného ruchu – marketingový mix, tvorba produktu v cestovnom ruchu. Přednáška zúčastněné uvedla do problematiky marketingu v cestovním ruchu a též informovala o tom, jak by se měl marketing v cestovním ruchu aplikovat. Kde začít a jak postupovat, aby se lokalita stala pro návštěvníky atraktivní a jak vůbec návštěvníka do území přilákat. Účastníkům bylo ukázáno a představeno více ukázek kvalitního marketingu na Slovensku.

Následovala přednáška od pan Szabó na téma: Krajina príbehov : tematický rozvojový program turizmu v regióne s využitím potenciálu tradovaných a skutočných historických príbehov. Svým netradičním, inovativním způsobem propagace území zaujal účastníky a pro lepší obeznámení se s jeho prací uspořádal i menší soutěž o jeho knihy. Marketing území postavil na zajímavých příbězích sepsaných v knihách, na námět kterých se realizovalo už více setkání, které do regiónu přilákali návštěvníky z různých koutů Slovenska. Můžeme vzpomenout Paseřácký běh, založený na pravdivém příběhu z času pašování zboží přes hranice. Po této přednášce následoval oběd.

Po obědě vystoupil pan Végh s přednáškou: Moderné produkty cestovného ruchu, který v rámci svého portfolia disponuje různými aplikacemi, které umožňují turistovi virtuálně si prohlédnout například i kostel v Levoči, pokud právě není tato sakrální památka otevřená a přístupná návštěvníkům Levoče. Tímto způsobem digitalizoval i jiné turisticky atraktivní místa a objekty. Vytvořil také aplikace, které hravou a naučnou formou mohou turistu obohatit o nové informace. Výhodou je, že aplikace fungují i offline.

Z přednáškového bloku jsme se vydali do terénu, kde bylo návštěvníkům jako první ukázáno letiště v obci Slavnica. Zde nás přivítal představitel obce pan Milan Tichý. Následovala prohlídka sbírky letadel, kde se nachází několik zajímavých kousků a též si mohli návštěvníci prohlédnout i hangár letiště Slavnica. Menší zastávkou byla prohlídka románského kostelíka Pominovec, kde nás přivítal starosta obce pan Pavel Tichý a zpřístupnil prostory kostela. Odtud jsme se přesunuli do kaštela v Bohnicích. I zde nás přivítal starosta Petr Hajdúch. Dozvěděli jsme se, že kaštel je označení pro venkovské sídlo střední a vyšší šlechty na Slovensku a v některých dalších zemích. Zatím, co první skupina ochutnávala dobovou kuchyň a dívala se na různé historické tance, které předváděla historická skupina Wagus, druhá skupina absolvovala prohlídku Muzea regionu Bílé Karpaty, která v kašteli sídlí. Skupiny se následně vyměnily a společně ještě absolvovaly prohlídku kapličky a hrobky, která ke kaštelu patří. Následoval návrat do hotelu, večeře a po ní ještě výstup ke zříceninám hradu Vršatec.

Druhý den, 29.6.2018, po snídani jsme absolvovali prohlídku kláštera ve Skalce nad Váhem. Po odborných výkladech se návštěvníci mohli podívat do útrob jeskyně, v které se pravděpodobně zdržoval i sv. Svorad a Benedikt, o kterých tradují různé legendy. Po prohlídce nejstaršího poutnického místa jsme navštívili rodinou farmu Gazdovství Uhliská v Ternčínské Závadě.

Celým areálem nás provedl pan Krovina, který návštěvníkům vysvětloval, jak gazdovství funguje, na co se zaměřují, jaké jsou jejich přednosti a co plánují do budoucna. Po prohlídce následoval oběd a ukončení vzdělávací akce.

Vzdělávací akci hodnotíme jako podmětnou a pro účastníky inspirativní. Jak z hlediska odborných přednášek, tak i z hlediska ukázek zajímavých míst, atrakcí, památek v cestovním ruchu na území MAS Vršatec. Účastníci měli možnost poznat základy marketingu v cestovním ruchu a nahlédnout na moderní a ne úplně běžné prostředky propagace území. Jak bylo vzpomínané i vícekrát z úst přednášejících, je dobré nabídnout něco jiné, nebát se být jiný. Což určitě platí i o marketingu v cestovním ruchu.