Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na rok 2016

MMR vyhlásilo výzvy v několika národních programech. Jedná se o Program obnovy a rozvoje venkova, program na odstranění bariér v budovách, na podporu cestovního ruchu, a program na podporu územně plánovacích činností obcí.

Program obnovy a rozvoje venkova (příjem žádostí do 15. 1. 2016)

 • DT č.1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství a zeleně, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, příprava a realizace propagačních materiálu v souvislosti s Vesnicí roku)
 • DT č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci (hřiště, klubovny, úprava veřejných prostranství, kulturní či předškolní zařízení)
 • DT č.3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (prezentace úspěšných projektů, výměna zkušeností, vzdělávání)
 • DT č.4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci (kaple, kapličky, márnice, sochy, boží muka, kříže, prostranství kolem sakrální stavby)
 • DT č.5 – Podpora obnovy místních komunikací (vrstvy vozovky, odpočívky, nadjezdy, opěrné zdi, násypy, atd.)

Odstranění bariér v budovách (příjem žádostí do 15. 1. 2016)

 • DT č.1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou (odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,  uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů)
 • DT č.2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů (odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,  uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů)

Cestování dostupné všem (příjem žádostí do 15. 1. 2016)

 • Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty.
 • Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu.
 • Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.
 • Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel.

Podpora územně plánovacích činností obcí (příjem žádostí do 15. 1. 2016)

 • dotace na zpracování územních plánů obcí

Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2015 (příjem žádostí do 15. 1. 2016)

 • DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
 • DT č. 2 – pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Více informací k jednotlivým výzvám naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.