Naši zemědělci uspěli ve 3. kole PRV

Státní zemědělský intervenční fond provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR doporučení Žádostí o dotaci v rámci opatřeních 3. kola Programu rozvoje venkova.  Jsme rádi, že mezi úspěšnými žadateli jsou i naši zemědělci. 

O tom, zda byl projekt doporučen nebo je zařazen do kategorie čekatel, se více dozvíte na webových stránkách SZIF:  www.szif.cz