NPŽP vypsalo výzvu na výsadbu stromů

Národní program Životní prostředí od 2. 8. 2021 10:00 do 30. 12. 2023 14:00 přijímá žádosti o podporu výsadby stromů. Předmětem této výzvy je zprostředkování zajištění výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných prostranstvích, multiplikace zdrojů na tuto činnost a realizace souvisejících osvětových akcí a podpora zájmu veřejnosti o výsadbu a zlepšení péče o vysazenou zeleň.

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 151 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč

Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje pro jednotlivá dílčí opatření:

1) Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy (sazenice, substrát, kotvení, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálu) a dále výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy dle čl. 9 písm. h).

2) Výdaje na zajištění zálivky.

3) Výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci a v rámci následné péče podporovaných opatření v požadovaném rozsahu.

4) Výdaje související s publicitou projektu dle čl. 14, písm. b) této výzvy v požadovaném rozsahu.

Ostatní výše neuvedené výdaje jsou považovány za nezpůsobilé, jedná se zejména o: práce spojená s výsadbou (předpokládá se dobrovolnické zapojení místní komunity bez nároku na odměnu), kácení stromů, pořízení nebo pronájem nástrojů či nářadí.

V případě zájmu o realizaci projektu se na nás neváhejte obrátit.