Obce opravily své sakrální památky

Mezi 273 projekty, které byly vybrány k podpoře v rámci Programu rozvoje a obnovy venkova v roce 2015 byly i projekty našich obcí – Vlčkové, Neubuzi a Veselé, jejichž žádosti jsem pomáhali zpracovávat. V obci Vlčková došlo díky příspěvku Ministerstva pro místní rozvoj ke kompletní obnově nátěrů kapličky, která patří k nejvýznamějším památkám obce. Dále byla opravena malba Madony, která je zobrazena nad vstupem do kapličky.
Cílem projektu obce Veselá bylo zrestaurování pískovcového kříže, včetně jeho nápisů a odlitku Krista. Dále byl opraven také přístupový chodník ke kříži. U projektu obce Neubuz byl realizován komplexní restaurátorský zásah na místním pískovcovém kříži. Součástí projektu bylo také přezlacení litinového odlitku Krista, nápisu na tabulce nad jeho hlavou a přezlacení reliéfu kříže. Všechny projekty jsou úspěšně realizovány a obce v současné době čekají na jejich proplacení.

Neubuz_PŘED_POVeselá_PŘED A POVlčková_PŘED_PO