Proběhlo zasedání VH a SR

Při jednáních Správní rady a Valné hromady bylo schvalováno několik důležitých dokumentů (Jednací řády, Statut, Volební řád,…) nutných pro úspěšné projítí procesem standartizace Místních akčních skupin. Před tím však ještě SR odsouhlasila vznik nové organizační složky Místní akční skupina. Dále byli přítomní seznámeni s průběhem tvorby strategie Komunitně vedeného místního rozvoje a byly nastíněny plány do dalšího období. Zápisy, usnesení a všechny schválené dokumenty budou k dispozici v příslušných odděleních sekce Dokumenty.