Prodloužení příjmu žádostí do 2. výzvy MAS v OPŽP

Upozorňujeme žadatele, že v rámci 2. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření, došlo k prodloužení termínu příjmu žádostí. Nově je možné podávat žádosti až do 29. 11. 2019 do 20:00.