Programový výbor schválil projekty z 2. výzvy IROP – Vzdělávání

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor, že v 2. výzvě MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Vzdělávání uspělo celkem 5 žádostí s celkovou výší požadované dotace 4 840 522 Kč.