Programový výbor vybral projekty v rámci výzev IROP a OPTAK

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl dne 20. 2. 2024 Programový výbor o výběrů projektových záměrů podaných do výzev IROP a OPTAK. Celkem bylo vybráno 12 projektů za více než 17 mil. Kč. Konkrétně v 1. výzvě MAS v IROP – Bezpečnost dopravy byly podpořeny všechny 3 projektové záměry. Díky možnosti navýšení alokace byly také ve 2. výzvě MAS v IROP – Vzdělávání vybrány všechny předložené záměry. V rámci 3. výzvy MAS v IROP – Hasiči však došlo k výraznému překročení alokace, bez možnosti její navýšení, a proto byly podpořeny dva projekty. Zbývající dva projekty jsou zařazeny na seznam hraničních projektů. Do 1. výzvy MAS v OPTAK – Technologie byly předloženy a po provedeném hodnocení také vybrány dva projektové záměry.

1. výzva MAS v IROP – Bezpečnost dopravy Seznam vybraných projektů

2. výzva MAS v IROP – Vzdělávání Seznam vybraných projektů

3. výzva MAS v IROP – Hasiči Seznam vybraných projektů, Seznam hraničních projektů

1. výzva MAS v OPTAK – Technologie Seznam vybraných projektů