Kotlíkové dotace 2022

Spolufinancováno EUMŽPLogo Zlínský kraj

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Číslo a název projektu: CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 

 

Ve spolupráci se Zlínským krajem nabízíme bezplatnou pomoc občanům z území s vyplněním Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování. Žádosti bylo možné podávat do 31. 8. 2022. Aktuálně žadatelům nabízíme možnost zpracování závěrečné zprávy zdarma.

 

Informace pro žadatele, kteří podávali žádost o kotlíkové dotace v roce 2022 a již mají podepsanou smlouvu.

Po montáži nového zdroje tepla je třeba podat závěrečnou zprávu spolu se všemi přílohami. 

Formulář Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu

Dále je třeba doložit následující přílohy:

  • fotodokumentace odpojení starého kotle
  • fotodokumentace zapojení nového zdroje tepla (ideálně včetně štítků)
  • Zpráva o montáži
  • Doklad o likvidaci kotlového tělesa
  • osvědčení o získání profesní kvalifikace (platné v den instalace)
  • protokol o revizi spalinové cesty
  • faktury a doklady o provedené platbě (částka na faktuře musí sedět s uhrazenou částkou; potvrzení o platbě doporučujeme stáhnout přímo z int. bankovnictví; příkaz k úhradě není dostačující)

Faktury musí být řádně označeny štítkem “ CZ.05.01.02/03/22_001/22_001/0000010 Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje “

 

Možnost zálohové platby:

V případě obtíží s financováním máte možnost požádat o zálohovou platbu ve výši 60 % dotace, tj. u kotle na biomasu o 78 000 Kč, u tepelného čerpadla 108 000 Kč.

Formulář Žádost o zálohu

Dále je třeba doložit následující přílohy:

  • faktura nebo zálohová faktura na určenou částku (pouze jedna, na jméno žadatele, musí být uvedeno, že se jedná o nový zdroj vytápění a jeho typ a musí být označena štítkem viz výše; splatnost min. 60 dní)
  • potvrzení z banky, že na bankovní účet žadatele uvedený ve smlouvě není vedena exekuce (nesmí být starší než faktura)

Více informací naleznete v pravidlech Programu.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Edita Nezvalová

tel.: 601 342 756

e-mail: edita.nezvalova@masvas.cz

Každou schůzku si rezervujte předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.