Kotlíkové dotace

Spolufinancováno EUMŽPLogo Zlínský kraj

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Číslo a název projektu: CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 

 

Ve spolupráci se Zlínským krajem nabízíme bezplatnou pomoc občanům z území s vyplněním Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování. Žádosti lze podávat do 31. 8. 2022.

 

Co k žádosti potřebujete? 

Při vyplnění žádosti je třeba předložit připravené přílohy. Jejich podrobný přehled naleznete ve vytvořeném Manuálu. Jeho první strana obsahuje přílohy, jež je třeba doložit k Žádosti (nejpozději do 31.8.2022). Druhá strana obsahuje přílohy potřebné k podání Závěrečné zprávy a vyúčtování (jejich předkládání předpokládáme nejdříve od ledna 2023).

Některé z příloh mají předepsanou formu a můžete je stáhnout zde:

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Edita Nezvalová

tel.: 601 342 756

e-mail: edita.nezvalova@masvas.cz

Každou schůzku si rezervujte předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.