Pracovní skupiny MAP VaS

Na základě diskuze s aktéry působících ve vzdělávání byly navrženy 3 pracovní skupiny, které byly na prvním Řídícím výboru schváleny. Jedná se o následující pracovní skupiny:

  1. PS pro mateřské školy
  2. PS pro základní školy
  3. PS pro spojené mateřské a základní školy
  4.  v případě potřeby může být vytvořena další pracovní skupina – např. NNO věnující se zájmovému a neformální mu vzdělávání dětí a mládeže

 

PRVNÍ JEDNÁNÍ K TOVRBĚ SR MAP

První jednání jednotlivých pracovních skupin se uskutečnila v týdnu od 19. do 23. září 2016. Předmětem těchto jednání bylo především stanovení cílů k prioritám Strategického rámce, který dne 26. 9. projedná a schválí Řídící výbor. Aby jednání neprobíhala v kanceláři, navrhla hlavní manažerka projektu, aby se jednání konala ve školských institucích. Pracovní skupina MŠ se proto konala v MŠ Zádveřicích-Rakové, pracovní skupina ZŠ se konala v ZŠ Zádveřicích-Rakové a pracovní skupina MŠ a ZŠ se konala v MŠ a ZŠ Veselá. Paním ředitelkám děkujeme za vstřícnost, provedení po škole a zázemí!

 

DRUHÉ JEDNÁNÍ K TVORBĚ AP PRO ŠK. ROK 2017/2018

Dne 24. 5. proběhlo v prostorách Základní a Mateřské školy Kašava společné jednání pracovních skupin ZŠ a MŠ. Na programu bylo seznámení zúčastněných s aktivitami a dokumenty, které vznikly během prvního roku realizace MAP Naše škola – Naše radost. Dále byli informováni o povinnostech, které souvisejí s přípravou ročního akčního plánu. Předmětem jednání bylo především navrhování aktivit spolupráce, které by chtěli společně realizovat v následujícím školním roce 2017/2018. Pro tuto činnost se přítomní rozdělili na dvě skupiny: ZŠ, MŠ. Na závěr došlo na představení harmonogramu plánovaných seminářů a jednáních, které se uskuteční v následujících měsících. Poslední bod byl věnován inspirativním činnostem, workshopům a seminářům, které se realizují v jíných MAPech.

 

 

Z jednotlivých jednání byly pořízeny zápisy. Vzhledem k tomu, že všechny pracovní skupiny měly stejný obsah, byl vytvořen jeden ucelený oficiální zápis uveden v sekci Dokumenty.