Setkání aktérů působících ve vzdělávání

TŘETÍ SETKÁNÍ

V pondělí 25. 9. 2017 proběhlo třetí Setkání aktérů působících ve vzdělávání, tentokrát v Roadhouse Zádveřice.  Na úvod manažeři projektu seznámili přítomné s přehledem toho, co se za poslední dobu v projektu dělo, ukázali např. fotografie ze školení první pomoci a následně sdělili termíny naplánovaných aktivit. Následně p. Výsmek ze Zlínského kraje představil KAP, IKAP a jejich aktivity a pí. Krčková z NIDV Zlín představila šablony II. a také MAP II. a IMAP. Na závěr jednání proběhla diskuze nad tím, do kterých škol a na jaké území naplánovat vzdělávací exkurze v prosinci 2017 a březnu 2018. Tečkou za vydařeným setkáním byla chutná večeře, při které přítomní mezi sebou diskutovali.

Zápis ze setkání a prezentace činnosti je k dispozici → Dokumenty

 

DRUHÉ SETKÁNÍ A SEMINÁŘ S PhDr. SVOBODOVOU

Sedmnáct ředitelů a pedagogů mateřských a základních škol se zúčastnilo dne 9. února 2017 Setkání aktérů působících ve vzdělávání a semináře vedeného PhDr. Lenkou Svobodovou. Administrativní tým projektu přítomné stručně seznámil s akčním plánem, který bude v následujících měsících projednáván a programem plánované exkurze do škol v ORP Litovel.

Hlavní část odpoledne však tvořil diskuzní seminář na téma Problémový žák nebo problémové chování? Cesty k řešení. PhDr. Svobodová poutavě hovořila o problémech žáků a dětí, agresivitě a prevenci. Přítomní velice ocenili příklady dobré praxe a ponaučení, jak má pedagog s žáky a dětmi, které mají problémy pracovat.

 

 

 

 

 

PRVNÍ SETKÁNÍ

Dne 17. 5. 2016 se na Městském úřadě ve Vizovicích uskutečnilo Setkání aktérů působících ve vzdělávání, kterého se zúčastnila většina ředitelů a ředitelek mateřských a základních škol z území MAS VaS (plus obec Držková). Uvítali jsme také zástupce z řad starostů a Zlínského kraje a také zástupkyni NIDV ze Zlína.

Přítomným byl stručně představen projekt Naše škola – naše radost a krajský akční plán Zlínského kraje. Díky živé diskuzi jsme společně vybrali priority školství, nad kterými jsme se poté zamysleli a sepsali krátké SWOT analýzy.

Zápis ze setkání ZDE

Základní verze SWOT analýzy ZDE

Prezentace ze setkání ZDE

P1050357

P1050368P1050359