Výstupy MAP VaS

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA VÝSTUP SPLNĚNO?
Rozvoj partnerství sestavení Řídícího výboru
  setkávání Řídícího výboru
  Statut a Jednací řád
Dohoda o prioritách    
→ Analýza analytická část MAP
  SWOT analýza a vymezení prioritních oblastí
→ Strategický rámec  strategická část MAP
  Strategický rámec MAP
→ Investiční priority zařazení investičních priorit do Strategického rámce
Akční plánování sestavení ročního akčního plánu
  dohody o spolupráci na aktivitě v MAP

Budování znalostních kapacit min. 4 vzdělávací aktivity
Evaluace průběžná evaluační zpráva – duben 2017
  závěrečná evaluační zpráva
Řízení MAP seznam relevantních aktérů
  struktura partnerství
  komunikační strategie
  principy MAP