Ředitelé a pedagogové poznávali školy na Olomoucku

Téměř 20 aktérů působících ve vzdělávání se v rámci projektu Naše škola – naše radost zúčastnila exkurze pořádané do škol na území MAS Moravská cesta. Akce se uskutečnila ve čtvrtek a pátek 27. – 28. dubna 2017, téměř po půl roce od prvotního nápadu podobný zájezd zorganizovat.

Cestu jsme zahájili ve čtvrtek po 7. hodině, abychom v 9 hodin mohli navštívit Základní školu a Mateřskou školu v Horce nad Moravou, kde se naší skupiny ihned ujaly zástupkyně MAS Moravská cesta, které se podíleli na přípravě celé akce. Zároveň přítomné uvítala paní ředitelka, která nám školu představila. Následovalo rozdělení do pěti skupin, kdy mohli zúčastnění navštívit vybrané vyučovací hodiny. Aktivita byla zakončena sezením s učitelem, který vyučovací hodinu vedl, a se kterým proběhla zpětná vazba. Pedagogové se mohli zúčastnit:

  • výuky montesorri v trojřídce (1.-3. třída),
  • čtenářské dílny ve 2. třídě,
  • matematiky Hejného ve 4. nebo 7. třídě a
  • angličtiny s rodilým mluvčím v 9. třídě.

Po obědě v tamější jídelně následovala krátká prohlídka lesní školky Bažinka v Horce nad Moravou a venkovních prostor centra ekologických aktivit Sluňákov. Abychom rozšířili znalosti pedagogů, navštívili jsme Muzeum tvarůžků, kde byla přestavena historie výroby a pomocí videa ukázána situace současná. Nocleh byl zajištěn v Hotelu Bouzov na náměstí pod známým pohádkovým hradem. Po ubytování čekala přítomné večeře, která byla následována společnou prací. V rámci ročního akčního plánu ve školním roce 2017/2018 proběhla diskuze a brainstorming nad společnými aktivitami škol. Díky zapojení všech zúčastněných nyní máme několik zajímavých tipů na společné činnosti, které by šly v následujícím školním roce realizovat. Využili jsme také přítomnosti zástupkyň MAS Moravská cesta, které zpracovávají místní akční plán pro území SO ORP Litovel, aby nás seznámili s vlastními aktivitami a fází realizace projektu, ve které se právě nachází. Po této aktivitě proběhl individuální program. Všichni přítomní využili nabídky zúčastnit se noční prohlídky hradu, která proběhla při svíčkách.

Po snídani v Hotelu Bouzov se skupina vydala do města Litovel a tamější Základní školy (Jungmannovy). Hned po příjezdu nás seznámila ředitelka školy s areálem a jeho historií, po němž následovala prohlídka vnitřních prostor školy, zvláště školní družiny, prvního stupně, nové přístavby a podkrovních učeben jazyků. V jídelně připravili žáci základní školy občerstvení z regionálních potravin a výrobků. Při prohlížení ročenek, výročních zpráv a fotografií představil Ekotým školy svoji činnost, která je značným přínosem. Po diskuzích a sdílení inspirace se členové exkurze přesunuli do obce Chomoutov do Hostince Chomout, kde byl zajištěn oběd. Následně mohli zájemci navštívit malý pivovar, který vaří pivo pro hostinec a další restaurace a hospůdky v okolí. Tímto byl program ukončen a my se v odpoledních hodinách vrátili na naše území.

 

Doufáme, že všichni, kteří se exkurze zúčastnili, byli spokojeni a načerpali nové nápady a inspiraci do své práce.

 

Martin Štach a Renata Bednářová