Slavnostní otevření hřiště v přírodním stylu

V neděli jsme byli pozváni na Slavnostní otevření hřiště v přírodními stylu u MŠ Kašava a také na oslavu 70. výročí od založení ZŠ.

Projekt hřiště v přírodním stylu byl podpořen z Operačního programu životní prostředí v roce 2015 a byl tedy jedním z posledních podpořených projektů minulého programového období 2007-2013.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli být nápomocni při ralizaci projektu a věříme, že bude hřiště sloužit svému účelu – zábavnou formou učit děti souladu s přírodou.

IMG_20160605_141415IMG_20160605_141315IMG_20160605_142115 IMG_20160605_14162620160605_142741
IMG_20160605_143446
20160605_14270920160605_14030620160605_14254720160605_14282220160605_143021IMG_20160605_141742