Třetí setkání zpracovatelů KAP a MAP ve Zlínském kraji

V úterý 13. června 2017 se uskutečnilo další setkání zástupců zpracovatelů místních akčních plánů na území Zlínského kraje se zpracovateli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Hlavním cílem tohoto setkání bylo představení jednotlivých částí implementačního projektu krajského akčního plánu v jeho konkrétní podobě, které navazovalo na předchozí setkání s místními akčními plány.

Hlavní manažerka projektu představila strukturu celého projektu a pozvaní hosté prezentovali části projektu, na kterých se podílejí. Paní Barbora Vítová, BBA. představila technické vzdělávání pro děti z mateřských škol a žáky z 1. – 3. ročníku základních škol, které nabízí Malá technická univerzita, oblast čtenářské gramotnosti představily paní Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. a paní Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D., matematickou gramotnost prezentovala paní Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. Oblasti pedagogických kabinetů, kariérové poradenství a polytechnické vzdělávání byly prezentovány členy realizačního týmu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.V závěru pracovního setkání byly shrnuty možnosti zapojení místních akčních plánů do implementačního projektu a nastíněny další postupy spolupráce mezi KAP a MAP.

Prezentace:

Zdroj: www.zkola.cz