Valná hromada MAS v Uble: Schválení klíčových dokumentů a nové projekty

Dne 20. června 2024 se v obci Ublo konala Valná hromada MAS, která přinesla důležité informace a rozhodnutí týkající se činnosti a hospodaření MAS.

Před samotným jednáním proběhlo pro zástupce obcí představení nového projektu „Právně správně v Česku i na Slovensku“, který byl podpořen z výzvy INTERREG SK – CZ a má za cíl poskytnout obcím právní a administrativní pomoc při výkonu veřejné správy.

Následně se přítomní partneři vydali na prohlídku obce Ublo. Pan starosta představil několik úspěšně zrealizovaných projektů, mezi které patří revitalizace zahrady mateřské školy, instalace fotovoltaických panelů na obecních budovách, rekonstrukce hasičské zbrojnice a obecního obchůdku nebo nové zastřešení sběrných míst v obci.

Během jednání, které proběhlo v nově zrekonstruovaném kulturním sále, členové Valné hromady jednomyslně schválili výroční zprávu za rok 2023, která shrnuje úspěchy a aktivity MAS v minulém roce. Byla také schválena účetní závěrka a představeno plnění rozpočtu na rok 2024. Dále proběhla volba členů do orgánů MAS. Byly prezentovány aktuální činnosti a projekty, včetně postupu realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na období 2021–2027. Důležitým bodem bylo schválení výběru projektů podaných v 1. výzvě MAS v SP SZP 2021-2027.

Pro zpestření průběhu jednání byl pro partnery připraven malý vědomostní kvíz s MASkovou tématikou. Ti, kteří si úspěšně poradili se všemi otázkami, si mohli zatočit kolem štěstí a vyhrát pěknou odměnu.

Děkujeme všem našim partnerům za jejich podporu a účast na valné hromadě.