Výzva Přírodní zahrady

Národní program Životní prostředí vypsal novou výzvu č. 5/2022 Přírodní zahrady. V rámci této výzvy bude podpořeno vybudování a úprava zahrad v přírodním stylu pro děti předškolního věku, pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy a vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Ze stejného programu byla realizována také zahrada v přírodním stylu v ZŠ Slušovice, na které jsme spolupracovali.

Zahájení příjmu žádostí: 3. 10. 2022, od 10:00 hodin 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025

Příspěvky na realizaci přírodních zahrad budou poskytovány v rozmezí 100 000 Kč – 500 000 Kč.