3. výzva MAS v IROP

3. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko –  IROP – Udržitelná doprava

Začátek příjmu žádostí 28. 2. 2019 ve 12:00
Konec příjmu žádostí 31. 5. 2019 ve 12:00
Alokace výzvy 10 000 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)
Min. výše způsobilých výdajů na projekt 300 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 3 000 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 5 % (95 % dotace)
Oprávnění žadatelé   Bezpečnost dopravy

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb.

Terminály a parkovací systémy

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

DOKUMENTY K VÝZVĚ

Text výzvy – 3. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko – Udržitelná doprava
Příloha č. 1 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 – Mapa se zákresem vzdálenosti místa realizace projektu od objektu občanské vybavenosti
Interní postupy MAS
Záznam doplňující Interní postupy
Kontrolní list FN a P – Bezpečnost dopravy
Kontrolní list FN a P – Terminály a parkovací systémy
Kontrolní list VH – Bezpečnost dopravy
Kontrolní list VH – Terminály a parkovací systémy

DOKUMENTY K NADŘAZENÉ VÝZVĚ ŘO IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 53 – Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Žádost o dotaci se vyplňuje elektronicky přes systém MS2014+, který je přístupný → ZDE.

Více informací naleznete v Postupu pro podávání žádostí do MS2014+.

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE

Seminář pro žadatele se uskuteční dne 28. 3. 2019 ve 14:00 v zasedací místnosti kanceláře MAS, Masarykovo nám. 650, 763 12 Vizovice

→ POZVÁNKA

PREZENTACE


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS VAS.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Elšík, pavel.elsik@masvas.cz, tel. 605462078