Zápis VK 16.9.2020 vč. usnesení a prezenční listiny