LEADER 2007-2013

 

Na této stránce jsou uvedeny informace k již ukončeným aktivitám. Pokud máte zájem o dotaci, věnujte prosím pozornost stránce SCLLD 2014+.

 

Monitoring a evaluace SPL 2007-2013

MAS Vizovicko a Slušovicko vzniklo v roce 2007 jako občanské sdružení s 19 obcemi. Postupem času se MAS dostala do podvědomí a přidala se ještě obec Vlčková a k 31. 12. 2014 zde žilo necelých 20 tisíc obyvatel.

V roce 2009 byla vyhlášena první výzva pro předkládání Žádostí o dotaci, v níž bylo podpořeno 6 projektů. Nejvíce projektů uspělo v 6. výzvě v roce 2013, čemuž odpovídá i největší objem rozdělených dotací. Již v počátcích fungování MAS bylo stanoveno, že maximální možná dotace bude 500 tisíc korun. Výjimkou se stal jeden podpořený projekt, který stanovenou hranici překročil o 346 korun.

Nejvíce podpořených projektů patřilo obcím, neboť v první a poslední výzvě byla vyhlášena Fiche 1 resp. Fiche 2 a v pěti výzvách obě.

V období 2007–2013 se podařilo vytvořit 2 nová pracovní místa na úvazky 0,5 a 1,0 a to díky projektům soukromých zemědělských podnikatelů.

stav plnění fichí

Poskytnuté finanční prostředky v jednotlivých výzvách:

výzvy a finance

Podpořené projekty v jednotlivých obcích dle sektorů:

projekty SPL 4.1.2.

Dotace na obyvatele daných obcí dle počtu projektů:

Finance a projekty dle obcí a obyvatel