Změna zástupce partnera MAS

Změna zástupce partnera MAS