Aktuality v MAP VaS

 

18. 4. 2018 GDPR pro školy po 25. 5. 2018 (seminář již po ukončení realizace projektu z důvodu zrušení původního termínu)
21.3.2018 Zdravé tělovýchovné chvilky
15.3.2018 Hudební praktický seminář a dílna + propojená rozvíjením grafomotoriky
12.3.2018 Exkurze do škol v městysu Dřevohostice vč. semináře a diskuzního workshopu „Rodiče a škola“
5.3.2018 Učitel – riziková profese
13. 2. 2018 seminář „Reálné experimenty ve výuce matematiky
1.2. 2018 Školení první pomoci – 4 hodinový a 8hodinový kurz
 17.1.2018 Setkání rodičů dětí, které nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2017/2018 v ZŠ Slušovice (pro rodiče dětí MŠ Slušovice, Hrobice, Březová, příp. další)
11. 1. 2018 seminář „Učíme se s POLY“ (LÍSKA, z.s.)
4. 1. 2018 Setkání aktérů působících ve vzdělávání
29. 11. 2017 seminář „Jsme odlišní, jinak se učíme – výuka žáků s odlišnou úrovní nadání“ (NIDV Zlín) – ZRUŠENO!
9. 11. 2017 Seminář na téma školské legislativy ve spolupráci s ORP Vizovice, ORP Luhačovice (PhDr. Valenta)
24. 10. 2017 seminář  Krizový management pro ředitele škol (Mgr.Miloslav Hubatka)
5.10.2017 seminář „Jak založit školní čtenářský klub“ (Mgr. Tereza Nakládalová )
září 2017 – březen 2018 Program pro děti předškolního věku a žáky 1.+2. třídy s názvem Příběh pana Tydýta

25. 9. 2017 Jednání Řídícího výboru Setkání aktérů působících ve vzdělávání
28.8. (2x), 30.8., 1.9., 11.9. Školení první pomoci pro zaměstnance mateřských a základních škol – v nabídce jsou 2 čtyřhodinové (2*15 účastníků)  a 3 osmihodinové kurzy (3*10 účastníků)
24. 5. 2017 Pracovní skupiny k tvorbě Ročního akčního plánu
27.-28. 4. 2017 vzdělávací a poznávací exkurze do škol v ORP Litovel pro ředitele, pedagogické pracovníky a jejich zřizovatele – tisková zpráva + fotky
10. 4. 2017 Seminář pro ředitele škol ORP Vizovice a ORP Luhačovice
3. – 5. 4. 2017 hlasování per rollam Řídícího výboru ke schválení analytiky, implementačního plánu, aktualizace SR, výběru priorit pro akční plán – schválené dokumenty naleznete ZDE 
březen 2017 výběr priorit k rozpracování do akčního plánu MAP, schválení analytické části MAP po jejím připomínkování cílovými skupinami
6.-22. 3. 2017 aktualizace projektových záměrů ve Strategickém rámci MAP (odkaz na 1. verzi SR; aktualizační list /vypsaný vytiskněte, nechte podepsat zřizovatelem a oskenované nebo originál zašlete na adresu MAS/)
6.-22. 3. 2017 připomínkování analytiky území v oblasti vzdělávání (připomínkový list vypište a emailem zašlete na masvas-skola@email.cz)
9. 2. 2017 Diskuzní seminář na téma Problémový žák nebo problémové chování? Cesty k řešeníSetkání aktérů působících ve vzdělávání
28. 11. 2016 odevzdali jsme naši první Zprávu o realizaci a Žádost o platbu. Nyní bude probíhat „dlouhý“ proces kontroly a schválení
26. 9. 2016 2. jednání Řídícího výboru (schválení Strategického rámce)
19-22. 9.2016 jednání pracovní skupiny MŠ a ZŠ
6/2016 vytvořena anketa pro žáky základních škol (bude ukončena 31. 12. 2016)
16.6.2016 úvodní jednání Řídícího výboru, získání podkladů z ORP Vizovice a Zlín k analytické části a zpracování projektových záměrů
17. 5. 2016 od 15:30 Setkání aktérů působících ve vzdělávání
25. 4. 2016 zahájena práce na analytické části MAP + interní vyhodnocení dotazníků ORP
10. 4. 2016 mezi kontakty MAS přidáni členové Realizačního týmu
6. 4. 2016 zveřejněny výsledky Výběrové komise z 16. 3. – PROJEKT BYL PODPOŘEN!!!!
1. 4. 2016 zahájení realizace projektu
3/4 2016 vyhodnocení projektu Řídícím orgánem + Výběrová komise
2/2016 oslovení pracovních skupin, členů řídícího výboru apod. – složení pracovního týmu 
25.1.2016 seminář v Napajedlích – informace a prezentace rozeslány 27.1.
12/ 2015 vyplňování dotazníků MŠMT
24.11.2015 podán Žádost o dotaci Naše škola – naše radost (realizace od 1.4.2016 do 31.3.2018)
21.5. 2015 první informační jednání k tvorbě MAP