Přípomínkový list k analytice MAP

Přípomínkový list k analytice MAP