Trnková stezka

Cílem projektu Trnková stezka, realizovaného od roku 2009, byla intenzifikace spolupráce a vytvoření prostoru pro sdílení informací mezi zapojenými MAS – MAS Vizovicko a Slušovicko, Luhačovské Zálesí a MAS Ploština. Dalšími hlavními cíli byla snaha o zvýšení poznání míst Jižního Valašska a jejich zajímavostí, prezentace regionálních produktů a rozšíření povědomí o kulturních, duchovních a jiných událostech a tradicích.

Díky projektu vznikly:

  • turistický portál Jižní Valašsko – www.jiznivalassko.cz
  • tištěná skládací mapa v měřítku 1:80 000
  • image katalog Jižního Valašska
  • studie rozvoje cestovního ruchu
  • souhrn kulturního dědictví Trnkové stezky

mapa_jižní valašsko