3. Výzva MAS VaS OPŽP – realizace sídelní zeleně I_final