4. Výzva

Seznam vybraných žádostí

Fiche Název subjektu Název projektu Místo realizace Dotace (Kč)
1 Obec Ublo Oprava místní komunikace Ublo 218 099
1 SK Vizovice Technické vybavení pro SK Vizovice Vizovice 127 965
1 Obec Všemina Všemina – chodník podél silnice III/4915 v úseku 3,000 – 3,089 Všemina 421 135
1 Obec Bratřejov Rekonstrukce místní komunikace Chrámečné Bratřejov 447 212
2 Obec Veselá Obnova kulturního domu Veselanka – III. etapa Veselá 429 131
2 Obec Lhotsko Digitální bezdrátový rozhlas pro obec Lhotsko s napojením na JSVV – IZS Zlínského kraje Lhotsko 212 130
2 Obec Ublo Pořízení soc. zařízení Ublo 139 349
2 Obec Lutonina Stavební úpravy kulturního domu v obci Lutonina Lutonina 376 378
4 Ezop reklamní agentura s.r.o. Rozšíření tiskového provozu o ekologické tiskové zařízení Vizovice 299 999
5 Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích – revitalizace uliční fasády, 1. Etapa Vizovice 500 346
Celkem 3 171 744

Seznam nevybraných žádostí

Fiche Název žadatele Název projektu Místo realizace
1 Jasno, spol. s r.o. Rekonstrukce haly seníku Jasenná