Jednání MAS a MAP

V týdnu od 13. do 17. června se v naší MAS uskutečnila dvě důležitá jednání. Prvním bylo společné jednání Dozorčí rady a Monitorovacího výboru v úterý 14. června, kde byla mj. členům k projednání představena Výroční zpráva za rok 2016. Druhé jednání se pak uskutečnilo ve čtvrtek 16. června, kdy se poprvé setkal Řídící výbor projektu Naše škola – naše radost (tj. místního akčního plánu rozvoje školství), ze kterého vzešlo spoustu důležitých podkladů – byl schválen předseda, schválena vize a priority školství apod. Číst dále

Slavnostní otevření hřiště v přírodním stylu

V neděli jsme byli pozváni na Slavnostní otevření hřiště v přírodními stylu u MŠ Kašava a také na oslavu 70. výročí od založení ZŠ.

Projekt hřiště v přírodním stylu byl podpořen z Operačního programu životní prostředí v roce 2015 a byl tedy jedním z posledních podpořených projektů minulého programového období 2007-2013.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli být nápomocni při ralizaci projektu a věříme, že bude hřiště sloužit svému účelu – zábavnou formou učit děti souladu s přírodou. Číst dále

Nové vydání Zpravodaje MAS VaS

V novém vydání Zpravodaje MAS VaS se dočtete:

 • MAS pomůže školám a školkám se šablonami
 • Začala realizace Místního akčního plánu
 • Rozhovor: Fresh nákup
 • Byla schválena strategie MAS
 • Co bude MAS podporovat ve svých výzvách

a další novinky a zajímavosti z MAS VaS.

Setkání aktérů působících ve vzdělávání

Dne 17.5.2016 se na Městském úřadě ve Vizovicích uskutečnilo Setkání aktérů působících ve vzdělávání, kterého se zúčastnila většina ředitelů a ředitelek mateřských a základních škol z území MAS VaS (plus obec Držková). Číst dále

Zpravodaj venkova 5/2016

V nově vydaném čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

 • 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
 • Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
 • Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
 • Mze připravuje novelu, která vyjme farmářské trhy z EET

Celý Zpravodaj venkova naleznete → ZDE.

Setkání aktérů působících ve vzdělávání

V rámci projektu Naše škola – naše radost (místní akční plán rozvoje vzdělávání) se dne 17. 5. 2016 uskuteční Setkání aktérů působících ve vzdělávání. Pokud se tedy chcete přidat do rozvoje této bezesporu důležité oblasti rozvoje obcí, jste srdečně zváni. Prosíme jen o potvrzení účasti na email masvas-skola@email.cz nebo na tel. 775 935 123.

Program na podporu Česko – Slovenského příhraničí otevírá brány žadatelům

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky vyhlásilo 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Číst dále

Zpravodaj venkova 4/2016

V nově vydaném čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

 • Tři organizace samospráv požadují významné posílení rozpočtů obcí
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prochází senátními výbory
 • Obce: Do regionů by mělo jít víc peněz na cestovní ruch z národních zdrojů
 • Vydáváte zpravodaj města, obce nebo mikroregionu? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší
 • Agrární spolky: Dotace z PRV stále neslouží primárnímu účelu. Více se podporuje průmyslové zemědělství

Celý Zpravodaj venkova naleznete → ZDE.