Nadace Via „Místo, kde žijeme“

Nadace Via vyhlásila 11. ročník programu „Místo, kde žijeme“, který pomáhá oživovat české obce a sousedské vztahy v nich.  Program je určen těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejné prostranství. Budou podpořeny takové proměny prostranství, do kterých se zapojí široké spektrum obyvatel a obyvatelek a které nastartují v obcích aktivní komunitní život. 

V rámci tohoto programu bude Nadací Via podpořeno celkem 6 – 8 projektů, a to formou finančního grantu ve výši 300 000 Kč, službami odborné/ho konzultantky/ta a třemi vzdělávacími semináři. Číst dále

MŠMT podpoří zabezpečení škol a školek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo poskytnout finanční pomoc na technické zabezpečení objektů mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti a vyrovnat tak úroveň zabezpečení škol na základní úrovni dle Minimálního standardu bezpečnosti. Číst dále

Archeovýlet na Klášťov odložen!

Upozorňujeme, že archeovýlet z Bratřejova na Kláštov, který měl proběhnout tuto sobotu 22. 4. 2017 se z důvodu zhoršení počasí a zasněžení vrcholu hradiště neuskuteční . O novém termínu budou účastníci včas informováni.

Blíží se ukončení výzvy na ŠABLONY pro MŠ a ZŠ

Již 30. června 2017 bude ukončen příjem žádostí o podporu zjednodušeného vykazování (= šablon) pro MŠ a ZŠ!

Ze šablon, které mají 100% dotaci lze uhradit náklady na personální výpomoc (chůvy, asistenti pedagoga, psychologové…), vzdělávání zaměstnanců (matematická a čtenářská gramotnost, inkluze, péče o děti do 2 let…) či podporu spolupráce (setkávání s rodiči, vzájemné hospitace….) a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování, školní kluby…) a jiné. Nabídka šablon je poměrně široká a lze do nich zahrnout i aktivity, které z názvu šablony přímo nevyplývají, přestože jsou uznatelné. 

Pro všechny ředitele, kteří mají zájem o podání žádosti o podporu, jsme k dispozici. Nabízíme Vám bezplatné poradenství a metodické vedení během celé realizace projektu.

 Kontakt: Ing. Renata Bednářová, 📩 renata.bednarova@masvas.cz Číst dále

MAP má schválen nové dokumenty

V rámci projektu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání s názvem Naše škola-naše radost byly v minulém týdnu schváleny Řídícím výborem (=rozhodovací orgán) nové dokumenty. Prvním z nich je Analytika území v oblasti vzdělávání, která obsahuje informace o školách, organizacích poskytující zájmové a neformální vzdělávání, ale také SWOT a rizikovou analýzu území. Dalším z dokumentů je Implementační plán vč. komunikační strategie, který popisuje postupy a jednání v rámci projektu. Třetím (možná nejdůležitějším) dokumentem je aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023 obsahující priority a cíle území vč. seznamu projektových záměrů škol.

Všechny tyto dokumenty naleznete v sekci Místní akční plán v dokumentech.

Vyšlo nové číslo Zpravodaje venkova 3/2017

V aktuálním čísle Zpravodaje venkova se dečtete:

  • Obce a města mají šanci na zvýšení rozpočtového určení daní.
  • Přes 800 obcí podepsalo petici proti zákonu o odpadech
  • Metodické příklady k EET pomohou nejen městům a obcím
  • Malý venkov vymírá, podnikání v obcích zvoní hrana
  • Den malých obcí: Podpora RUD, IROP a hrozba finanční (ne)zodpovědnosti

 

Semináře MŽP „Zaplať, kolik vyhodíš“

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 seminářů k chytrým řešením pro odpadové hospodářství, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Účast na seminářích, které jsou určeny zejména pro zástupce obcí, jsou pro registrované účastníky zdarma. Předběžný termín pro konání semináře ve Zlíně je naplánován na 23. 5. 2017. Aktuality k seminářům včetně možnosti přihlášení budou postupně zvěřejňovány na webových stránkách MŽP (www.mzp.cz).

Číst dále

NS MAS má nové vedení

Místní akční skupiny (MAS) z celé České republiky se sjely ve čtvrtek 16. března do Hranic na Moravě, kde se uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS). Na programu byly hlavně volby do orgánů organizace a volba nového vedení. Celkem  bylo zaregistrováno 151 mandátů, což představuje necelých 90 % členské základny. Číst dále