3. jednání pracovních skupin projektu MAP II.

Ve dnech 11. a 12. března proběhlo v pořadí již třetí jednání všech pracovních skupin v rámci projektu MAP II. – „Naše škola – naše radost“. Společným tématem 3. jednání byla aktualizace jednotlivých oblastí SWOT analýzy. Pracovní skupina pro financování se zabývala tématy Rozvoje infrastruktury škol, včetně rekonstrukce a vybavení, dále jazykovým vzděláváním, podporou ICT a podporou polytechnického vzdělávání. Číst dále

MAS podpoří projekty obcí, zemědělců a podnikatelů

Dne 26. 2. 2019 byla vyhlášena v pořadí již 3. výzva v rámci Programu rozvoje venkova. Zemědělci a podnikatelé budou moci podávat projekty do dvou vyhlášených fichí.

  • Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby (alokace 407 453,- Kč)
  • Fiche 4: Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti (alokace 669 498,- Kč) Číst dále

MAS vyhlásí čtyři nové výzvy

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje na přelomu února a března vyhlásit 4 výzvy ze 3 operačních programů. Dvě výzvy budou vyhlášeny v rámci Operačního programu životní prostředí a po jedné pak z Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. Číst dále

Obce dostanou 100 milionů na eko-vozidla

Města a obce mají novou šanci výhodně pořídit auta na alternativní pohony. Již potřetí nabízí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu s eko-vozidly podpoří resort nově i dobíjecí stanice a zároveň rozšíří okruh příjemců.

  • Příjem žádostí 2.1.2019 – 30.9.2019
  • Alokace 100 milionů korun

Číst dále

Proběhlo setkání manažerů MAP

Dne 15. ledna 2019 proběhlo první setkání zástupců škol, tzv. „manažerů“ pro projekt MAP II: „Naše škola – naše radost“.  Na jednání byli zástupci škol seznámeni se svou rolí a očekávanými aktivitami. Manažeři jsou vlastně takovými styčnými osobami mezi MAPem a svojí školou. V našem případě jde převážně o samotné ředitele škol, což je velkou výhodou. Na jednání byli manažeři obeznámeni také s dosavadní činností čtyř pracovních skupin, které se potkaly v rámci realizace projektu MAP II již dvakrát. Číst dále

MAS vyhlašuje výběrové řízení

Správní rada MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel(ka) Společnosti.

Vyšlo nové vydání Zpravodaje MAS

V novém čísle Zpravodaje MAS Vizovicko a Slušovicko se dočtete o:

  • proběhlé 2. výzvě MAS v PRV
  • vyhlášených výzvách MAS v IROP
  • projektu spolupráce Vidiek bez hraníc
  • úspěšných projektech v MZe
  • Místním akčním plánu II
  • a dalších zajímavostech.

Číst dále

Starostové se sešli při společné snídani

V úterý 18. 12. 2018 uspořádala MAS v komunitním centru ve Vizovicích první Snídani pro starosty. Cílem této neformální akce bylo poděkování za dosavadní spolupráci a informování o aktuálně vyhlášených dotačních titulech MZe, MMR a plánované výzvě MAS v IROP. Zároveň spolu starostové sdíleli své aktuální radosti i problémy, stejně jako plány do nového roku. Předali si také své obecní zpravodaje a kalendáře. Na závěr dostali od MAS malé dárečky. Děkujeme všem starostům a místostarostům, kteří se tohoto setkání zúčastnili, a věříme, že jsme tím odstartovali novou tradici. Číst dále