Zpravodaj venkova 5/2016

V nově vydaném čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

 • 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
 • Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
 • Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
 • Mze připravuje novelu, která vyjme farmářské trhy z EET

Celý Zpravodaj venkova naleznete → ZDE.

Setkání aktérů působících ve vzdělávání

V rámci projektu Naše škola – naše radost (místní akční plán rozvoje vzdělávání) se dne 17. 5. 2016 uskuteční Setkání aktérů působících ve vzdělávání. Pokud se tedy chcete přidat do rozvoje této bezesporu důležité oblasti rozvoje obcí, jste srdečně zváni. Prosíme jen o potvrzení účasti na email masvas-skola@email.cz nebo na tel. 775 935 123.

Program na podporu Česko – Slovenského příhraničí otevírá brány žadatelům

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky vyhlásilo 4. výzvy k předkládání žádostí o podporu na projekty přeshraniční spolupráce v programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Číst dále

Zpravodaj venkova 4/2016

V nově vydaném čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

 • Tři organizace samospráv požadují významné posílení rozpočtů obcí
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prochází senátními výbory
 • Obce: Do regionů by mělo jít víc peněz na cestovní ruch z národních zdrojů
 • Vydáváte zpravodaj města, obce nebo mikroregionu? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší
 • Agrární spolky: Dotace z PRV stále neslouží primárnímu účelu. Více se podporuje průmyslové zemědělství

Celý Zpravodaj venkova naleznete → ZDE.

MMR zveřejnilo výsledky Programu obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výsledky podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016. Celkem bylo schváleno 750 žádostí v 5-ti dotačních titulech s dotací přesahující 360 milionů korun. Mezi úspěšné žadatele se zařadili i některé naše obce.

Výsledky naleznete → ZDE.

Valná hromada schválila strategii MAS

Valná hromada, konaná dne 22. 3. 2016, schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která je stěžejním dokumentem pro čerpání dotací v novém programovém období. Její znění včetně všech příloh naleznete v sekci STRATEGIE → STRATEGIE CLLD.

Zpravodaj venkova 3/2016

V nově vydaném čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

 • Kdo letos vyhraje titul Vesnice roku? Začíná 22. ročník.
 • Je kohezní politika v ohrožení? Ministryně Šlechtová razila cestu miliardám po roce 2020.
 • Pozemkové úpravy. Minové pole či nástroj k rozvoji obce?
 • Spolek se v březnu sešel na Dni malých obcí.
 • Hrajete? Zpíváte? Tančíte? Pořádáte akce? Přihlaste se do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Celý Zpravodaj venkova naleznete → ZDE.

MAS hledá členy Řídícího výboru Místního akčního plánu

V rámci realizace Místního akčního plánu vzdělávání pro území Vizovicka a Slušovicka vznikne Řídící výbor, který bude hlavním koordinátorem a vrcholným orgánem tohoto projektu po dobu 2 let.

Oslovujeme Vás s nabídkou zapojení do tohoto orgánů a spolupodílení se na směřování rozvoje a naplňování aktivit projektu. Číst dále