KPSS plán k připomínkování

Pracovní verzi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, kterou naleznete ⇒ZDE, je možné připomínkovat na adrese: marie.ponizilova@masvas.cz až do 14. 11.

Seminář OPŽP poradí starostům, jak lépe nakládat s odpady

Zveme všechny starosty a zástupce obcí na seminář, věnovaný problematice nakládání s odpady, v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 126 – OPŽP.  (zaměřené mimo jiné na nákup nádob na separaci odpadů). Seminář se uskuteční 11. 11. 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MAS. V případě zájmu prosíme o potvrzení účasti na email: eva.prehnalova@masvas.cz.
 

3. výzva MAS v OPŽP vyhlášena

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 31. 10. 2019 svou 3. výzvu v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Výzva je zaměřena na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů. 
Číst dále

Byla vyhlášena 5. výzva MAS v IROP

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila dne 25. 10. 2019 svou 5. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena na vybudování sociálního bydlení.

  • zahájení příjmu žádostí: 25. 10. 2019 ve 12:00
  • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2019 ve 12:00
  • alokace: 1 000 000 Kč
  • výše podpory: 95%
  • limity způsobilých výdajů: min. 100 000 Kč max. 1 000 000 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 5. Výzva MAS VaS – IROP – Sociální bydlení.

Svatomartinský trh na zámku

Opět po roce tentokrát však v prostředí vizovického zámku se dne 16. listopadu od 9:00 do 15:00 uskuteční po deváté Svatomartinský trh.

Jako každoročně můžete přivítat nejen svatého Martina a ochutnat první letošní vína, ale uvidíte i exkluzivní výběr tradičních řemesel. K mání bude spousta regionálních produktů, včetně těch v BIO kvalitě zastoupených ovocnými mošty, sýry nebo výrobky z medu. Chybět nebudou ani  zabijačkové speciality či burgery s husím trhaným masem. Zúčastnit se můžete také husích hodů v Zámecké vrátnici, navštívit zámeckou čokoládovnu nebo Galerii Mariette s živými ukázkami řemesel a vánočních ozdob. Zážitkem bude také vystoupení středověkého alchymisty s jeho neuvěřitelnými pokusy. Děti dále mohou zaujmout soutěže, scénky a dílničky DDM Zvonek nebo ukázka zvířat ze záchranné stanice v Hošťálkové. Číst dále

Závěrečné veřejné setkání KPSS

Srdečně Vás zveme na 3. závěrečné veřejné setkání v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, které se uskuteční 7. 11. 2019 od 14:30 hodin v Zasedací místnosti MěÚ Vizovice. 

Plakát → ZDE

Fundraising pro neziskovky

MAS Vizovicko a Slušovicko uspořádalo pro neziskové organizace seminář zaměřený na fundraising. Lektorka Mgr. Eva Učňová, která je zároveň vedoucí výroby ateliéru Audiovizuální tvorba UTB Zlín, na příkladech vysvětlila, jak nejlépe získat finanční a jiné prostředky na
činnost neziskových organizací. Seminář se uskutečnil 8.10.2019 od 14:30 v Komunitním centru ve Vizovicích.  Plakát ⇒ zde.