Svatomartinský trh ve Vizovicích – tentokrát ONLINE!

Tento podzim se v prostorách Státního zámku Vizovice měl konat již 10. ročník Svatomartinského trhu. V důsledku epidemiologických opatření jsme však nuceni podobu naší události změnit, a to do online formy!

Jelikož se v této těžké době nemůžeme setkat osobně a nakoupit si regionální produkty pod širým nebem tak, jako tomu bylo doposud každým rokem, potkáme se tentokrát alespoň na online verzi trhu.  Číst dále

Omezení provozu kanceláře MAS

V návaznosti na vládní opatření v souvislosti s onemocněním koronaviru oznamujeme, že kancelář MAS Vizovicko a Slušovicko je od 16. 10. 2020 pro veřejnost uzavřena. Všichni pracovníci kanceláře jsou k dispozici na e-mailových i telefonních kontaktech, které jsou dostupné v sekci kontakty.

MMR poskytne 3 miliardy korun na podporu rozvoje obcí

Pro rok 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje v rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ tyto dotační tituly: Místní komunikace, Rekonstrukce veřejných budov, Dopravní infrastruktura, Sportovní infrastruktura, Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Místa aktivního a pasivního odpočinku, Dostupnost služeb a Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce.

U všech uvedených dotačních titulů bude probíhat příjem žádostí od 12. 10. 2020 do 21. 12. 2020, 12:00 hodin. Pro obce do 3000 obyvatel je navýšena dotace na 80%. U obcí s 3001 – 10000 obyvateli je dotace 70%. Číst dále

Seznamy přijatých žádostí v 7. a 8. výzvě IROP

Dne 30. 9. 2020 byl ukončen příjem žádostí do 7. výzvy MAS v IROP – Vzdělávání II a 8. výzva MAS v IROP – Rozvoj komunitních center II. Celkem bylo prostřednictvím systému MS 2014+ podáno 6 žádostí o podporu. 

Seznam přijatých žádostí – 7. výzvy MAS v IROP – Vzdělávání II

Seznam přijatých žádostí – 8. výzva MAS v IROP – Rozvoj komunitních center II

Vzdělávací exkurze na Olomoucko nabídla mnoho zajímavých příkladů dobré praxe

Ve dnech 23. – 25. září se zúčastnili zástupci Mikroregionu Slušovicko a MAS Vizovicko a Slušovicko vzdělávací exkurze za poznáním do obcí v Olomouckém kraji. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se odvážilo na exkurzi vypravit 27 účastníků. Číst dále

Programový výbor schválil projekty za více než 5 mil. Kč

Na konci září se uskutečnilo jednání Programového výboru, na kterém došlo ke schválení projektů, které úspěšně splnili podmínky přijatelnosti a získali dostatečný počet bodů v rámci věcného hodnocení. Jednalo se o 3 projekty z 3. výzvy MAS v Operačního programu životní prostředí, 8 projektů z 5. výzvy MAS v Programu rozvoje venkova a 1 projekt z 6. výzvy MAS v Integrovaném regionálním operačním programu. Číst dále

Znáte svá práva a povinnosti jako rodiče?

MAS Vizovicko a Slušovicko Vás v rámci projektu Naše škola – naše radost II zve na diskusní seminář s Mgr. Marikou Kropíkovou.

V rámci semináře představí lektorka účastníkům z řad rodičů, pedagogů a veřejnosti klíčové body ze školské legislativy o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Rodiče budou zároveň seznámeni se svými právy a povinnostmi ve vztahu ke vzdělávání dítěte se SVP a s právy dětí/žáků samotných. Součástí semináře bude také řešení konkrétních kazuistik a společná diskuse s účastníky.

Termín: 21. října od 16 hodin

Místo: Nová sokolovna Slušovice

Registrace na tomto ODKAZU Číst dále

Luhačovická kolonáda přivítá to nejlepší ze Zlínska

Máme pro Vás tip na krásnou neděli… Luhačovice, dobré jídlo, pití a k tomu veselá muzika….

Zástupci obcí z obou našich mikroregionů Vizovicka a Slušovicka se i za naší podpory představí v neděli, dne 13. září 2020 v Luhačovicích na akci „Naše obec – naše radost“.  Nejenom, že si můžete pochutnat na dobrém jídle a pití – najdete zde stánky s nabídkou lokálních dobrot,  ale zahraje Vám i muzika. Svou produkcí přispějí k pohodové atmosféře např. Dechová hudba Trnkovjanka z Kašavy, gajdoš Petr Sovják a vystoupí taneční soubor Portáš v doprovodu cimbálové muziky Vizovský JurášČíst dále