Výzva IROP – Infrastruktura základních škol

Kolová výzva č. 46 IROP „Infrastruktura základních škol“ je vyhlášena 17. 8. 2016. Výzva je zaměřená na projekty, které jsou v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání a jsou realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality. Pro ORP se sociálně vyloučenou lokalitou je vyhlášena výzva č. 47.

 • Příjem žádostí: 29. 9. 2016 – 14. 2. 2017
 • Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 28. 6. 2019
 • Výše dotace pro kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí: 95 %
 • Výše dotace pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku: 90 %
 • Forma dotace: ex-post
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000,-
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 99 000 000,-

Číst dále

25. SRPNA STARTUJE ZEMĚ ŽIVITELKA

Na konci srpna jako tradičně startuje již 43. ročník Země živitelky, která se uskuteční na výstavišti v Českých Budějovicích. Informace o programu, vstupném a parkování naleznete na: http://www.vcb.cz/kalendar/442-zeme-zivitelka

A na co se letos těšit?

 • Národní dožínky
 • Pavilon zemědělské techniky (pavilon Z)
 • Prezentace kvalitních českých potravin
 • 3. Angus show a 2. Limousine show (prezentace masného skotu a skvělé kulinářské zážitky)
 • Ovčácký den
 • Česká sekera 2016 (finále v hodu oboustrannou sekerou)
 • Expozice myslivosti, lovectví a rybářství
 • Soutěž Zlatý klas

My tam budeme. A co vy?

Co bude MAS podporovat?

V novém programovém období (na které již všichni netrpělivě čekáme) bude naše MAS přerozdělovat finance z dvou operačních programů – Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova. Na co všechno bude možné žádat a jaké jsou alokace jednotlivých opatření zjistíte v přiloženém dokumentu.

Výzva na podporu infrastruktury komunitních center

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo kolovou výzvu č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

 • Příjem žádostí od 18. 7. 2016 do 31. 10. 2016
 • Doba realizace projektu je do 31. 12. 2019
 • Výše dotace až 95%
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč

Číst dále

Anketa pro žáky základních škol

anketa

Jednání MAS a MAP

V týdnu od 13. do 17. června se v naší MAS uskutečnila dvě důležitá jednání. Prvním bylo společné jednání Dozorčí rady a Monitorovacího výboru v úterý 14. června, kde byla mj. členům k projednání představena Výroční zpráva za rok 2016. Druhé jednání se pak uskutečnilo ve čtvrtek 16. června, kdy se poprvé setkal Řídící výbor projektu Naše škola – naše radost (tj. místního akčního plánu rozvoje školství), ze kterého vzešlo spoustu důležitých podkladů – byl schválen předseda, schválena vize a priority školství apod. Číst dále

Slavnostní otevření hřiště v přírodním stylu

V neděli jsme byli pozváni na Slavnostní otevření hřiště v přírodními stylu u MŠ Kašava a také na oslavu 70. výročí od založení ZŠ.

Projekt hřiště v přírodním stylu byl podpořen z Operačního programu životní prostředí v roce 2015 a byl tedy jedním z posledních podpořených projektů minulého programového období 2007-2013.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli být nápomocni při ralizaci projektu a věříme, že bude hřiště sloužit svému účelu – zábavnou formou učit děti souladu s přírodou. Číst dále

Nové vydání Zpravodaje MAS VaS

V novém vydání Zpravodaje MAS VaS se dočtete:

 • MAS pomůže školám a školkám se šablonami
 • Začala realizace Místního akčního plánu
 • Rozhovor: Fresh nákup
 • Byla schválena strategie MAS
 • Co bude MAS podporovat ve svých výzvách

a další novinky a zajímavosti z MAS VaS.