Strategie MAS VaS byla schválena!

Dne 20. 6. 2017 jsme z Řídícího orgánu IROP dostali dlouho očekávanou zprávu, že Strategie CLLD MAS Vizovicko a Slušovicko, splnila podmínky věcného hodnocení tzn. je schválena. Do uzemí MAS se tak dostane více než 37 mil. Kč (IROP 26,4 mil. Kč, PRV 11 mil. Kč). Jaké projekty bude možné realizovat v rámci IROP zjistíte ZDE, v rámci PRV pak ZDE.

MMR podpoří obnovu školních hřišť a tělocvičen

Od 19. 6. 2017 lze podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj má pro žadatele připraveno sto milionů korun. Obce do 3000 obyvatel budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Školním hřištěm či tělocvičnou je brána stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou být využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení. Číst dále

Výzva OPZ – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování

OP Zaměstnanost přijímá žádosti zaměřené na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni v době mimo školní vyučování.

  • 📩 Příjem žádostí: 29. 5. 2017 – 29. 9. 2017 ve 14 hodin
  • 💰 Alokace výzvy: 258 milionů Kč
  • 💰 Celkové způsobilé výdaje: 1 mil. – 9. mil. Kč
  • 📋 Doba realizace: až 36 měsíců

Číst dále

Třetí setkání zpracovatelů KAP a MAP ve Zlínském kraji

V úterý 13. června 2017 se uskutečnilo další setkání zástupců zpracovatelů místních akčních plánů na území Zlínského kraje se zpracovateli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Hlavním cílem tohoto setkání bylo představení jednotlivých částí implementačního projektu krajského akčního plánu v jeho konkrétní podobě, které navazovalo na předchozí setkání s místními akčními plány. Číst dále

Jednání orgánů MAS

Vážení partneři MAS, dovolujeme si Vás informovat o následujících jednání, která se usktuteční do konce června:

  1. společné jednání Dozorčí rady MAS a Monitorovacího výboru – 19. 6. 2017 v 15 hodin v MěÚ Slušovice
  2. Valná hromada – 27. 6. 2017 v 16 hodin v MěÚ Vizovice
  3. Správní rada MAS – 27. 6. 2017

Vyšel nový Zpravodaj IROP

V novém čtvrtletníku Integrovaného regionálního operačního programu se dočtete:

🛣  Dalších deset miliard na zlepšení stavu silnic v regionech České republiky

🏨  Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou nyní velmi výhodné

🆘  Nejčastější chyby v žádostech o podporu na silnice II. a III. třídy

a další zajímavé články, aktuality a v neposlední řadě přehled aktuálně vyhlášených výzev.

Semináře MŽP poradí obcím, jak bojovat se suchem a povodněmi

Novou sérii seminářů zaměřených na boj se suchem a povodněmi připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Určeny jsou starostům, zástupcům městských či krajských úřadů i poradenským firmám zpracovávajícím projektové žádosti. Semináře představí vhodná řešení, jak předcházet suchu, vzniku povodní, jak zajistit dostatek pitné vody v obcích nebo výhody čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren (DČOV). Připraveny jsou i další praktické informace o nabídce dotací z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Číst dále

ZŠ a MŠ navrhovaly aktivity spolupráce pro zlepšení vzdělávání

Dne 24. 5. proběhlo v prostorách Základní a Mateřské školy Kašava společné jednání pracovních skupin ZŠ a MŠ. Na programu bylo seznámení zúčastněných s aktivitami a dokumenty, které vznikly během prvního roku realizace MAP Naše škola – Naše radost. Dále byli informováni o povinnostech, které souvisejí s přípravou ročního akčního plánu. Číst dále