Vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS

Co se dozvíte v aktuálním čísle našeho Zpravodaje? Přečíst si můžete například o rekordním zájmu žadatelů o 6. výzvu PRV, cestě ke schválení koncepční části Strategie CLLD pro nové programové období 2021+ nebo úspěšně zrealizovaných projektech. Nechybí ani představení nových partnerů MAS, rozhovor se starostou obce Držková Janem Chudárkem a stážisty, kteří u nás byli na praxi. Za zmínku stojí také to, že jsme získali certifikát Zodpovědná firma nebo dotaci na pořádání Letních kempů. Nejen tato témata na Vás čekají v novém Zpravodaji MAS, který si můžete prohlédnout → ZDE.

Příjem žádostí do 9. výzvy MAS v IROP byl ukončen

Dne 31. 8. 2021 byl ukončen příjem žádostí do 9. výzvy MAS v IROP – Bezpečnost dopravy II. Celkem byly prostřednictvím systému MS 2014+ přijaty 2 žádosti o podporu. Pracovníci MAS nyní budou provádět kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, po které Výběrová komise určí, které projekty budou podpořeny.

Naše obec – naše radost II.

Dne 11. září 2021 proběhne v Luhačovicích 2. ročník přehlídky toho nejlepšího z obcí, měst a mikroregionů Zlínska a Luhačovicka. Také letos doprovodíme oba naše Mikroregiony Vizovicko a Slušovicko se svým stánkem a drobnými poznávacími aktivitami. Budeme se těšit, že se s Vámi v Luhačovicích na kolonádě potkáme. Vy se můžete těšit na zajímavé informace o zúčastněných regionech, bohatý kulturní program i různé dobroty. Číst dále

NPŽP vypsalo výzvu na výsadbu stromů

Národní program Životní prostředí od 2. 8. 2021 10:00 do 30. 12. 2023 14:00 přijímá žádosti o podporu výsadby stromů. Předmětem této výzvy je zprostředkování zajištění výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných prostranstvích, multiplikace zdrojů na tuto činnost a realizace souvisejících osvětových akcí a podpora zájmu veřejnosti o výsadbu a zlepšení péče o vysazenou zeleň. Číst dále

Koncepční část Strategie MAS 2021+ je SCHVÁLENA!

Dnes nám přišla skvělá depeše: „Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu „Strategie CLLD MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. na období 2021-2027“ (CLLD_21_04_086) s výsledkem „vyhověl“. Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část vaší strategie CLLD pro období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena.“

Koncepční část Strategie naší MAS na období 2021-2027 můžete prostudovat ZDE.

Naše práce však nekončí, čeká nás sestavení Akčního plánu. Pro každý program podporovaný z evropských fondů (IROP, PRV), prostřednictvím kterého budou podporovány projekty, bude v následujících měsících zpracováván samostatný Programový rámec.

MAS pomáhá obcím s vypracováním Plánu rozvoje sportu

Jak jste možná zaregistrovali, od května je vyhlášený dotační program Národní sportovní agentury (NSA) „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“. Maximální výše dotace je 800 tis. Kč a je určena pro obce do 3 000 obyvatel. Žadateli mohou být obce, svazky obcí, spolky a další neziskové organizace. V případě že je žadatelem obec, je povinností v rámci investičního záměru doložit Plán rozvoje sportu.

Ještě jste o Plánu nic neslyšeli? A víte, že od roku 2018 mají obce a města povinnost ho zhotovit?

Pokud jej ještě zhotovený nemáte a měli byste zájem o vytvoření, neváhejte se obrátit na kancelář MAS. Číst dále

Instagramová videa Reels

I my jdeme s dobou! S přicházejícím trendem videí Reels na Instagramu jsme se rozhodli tvořit a sdílet edukativní krátká videa týkající se problematiky místních akčních skupin a komunitně vedeného místního rozvoje – CLLD. Každý týden můžete zhlédnout jedno či dvě nová videa, ve kterých vám stručně shrneme dané téma. Čekají na vás videa týkající se naší místní akční skupiny, obecná videa týkající se fungování MAS, problematika evropských fondů, ale také tipy na výlety po okolí, představení našich partnerských obcí a realizovaných projektů v území. Číst dále

Valná hromada MAS schválila novou strategii CLLD

Letošní druhé jednání Valné hromady MAS konané dne 24. 6. 2021, proběhlo k velké radosti nás všech konečně již opět prezenčně. Samozřejmě za dodržení aktuálních protiepidemiologických opatření byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti MAS za rok 2020, dále byly schváleny změny v partnerské základně a provedena volba nových členů orgánů MAS. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Strategie CLLD pro nové programové období 2021–2027. Partneři byli seznámeni s procesem tvorby nové strategie, včetně získávání dat a zapojení jednotlivých aktérů. Neméně důležité bylo také schválení výběru projektů ze 6. výzvy MAS v PRV, do které bylo k administraci přijato rekordních 44 žádostí o dotaci.

Číst dále