Zlínský kraj podpoří vybavení dílen v ZŠ

Zlínský kraj  vyhlásil dotační program Podpora vybavení dílen v základních školách, jehož cílem je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

  • Příjem žádostí: 15. 6. 2020 – 30. 6. 2020 do 12:00 hodin.
  • Maximální míra dotace: 70 %
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 50 000 Kč
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 150 000 Kč
  • Celková alokace programu: 5 000 000 Kč

Číst dále

HRAJETE SI RÁDI A VE SBÍRCE VÁM CHYBÍ HRA DIXIT?

Valašské přísloví – křížovkaNyní můžou tuto skvělou hru vyhrát děti do 15 let, které správně vyluští naši křížovku, ve které se skrývá jedno valašské přísloví. Soutěž je určena pro děti, které bydlí nebo chodí do školy na území Vizovicka a Slušovicka.

Stačí nám zaslat správnou odpověď do 29. května na email masvas-skola@email.cz a budete zařazeni do slosování, které proběhne na den dětí 1. června.

Soutěž je vyhlášena díky projektu Naše škola – naše radost II financovanému z OP VVV.

Křížovka – PDF

Křížovka – DOC

 

Podporujeme místní ekonomiku – MAS VaS sobě!

Naše MAS se zapojila do kampaně Národní sítě MAS ČR, která má za cíl podporovat rozvoj lokální ekonomiky, motivovat občany k zájmu o svůj region a pomoci tak řemeslníkům, živnostníkům a dalším venkovským podnikatelům v této nelehké době.  Číst dále

MAS ve 4. výzvě PRV podpoří 8 projektů z řad zemědělců a podnikatelů

MAS Vizovicko a Slušovicko podpořilo ve 4. výzvě Programu rozvoje venkova finanční dotací celkem 8 projektů – 5 projektů z Fiche 1 (zemědělci) a 3 projekty z Fiche 4 (podnikatelé). Ve 4. výzvě bylo podáno 15 projektů s celkovou požadovanou dotací cca 2,7 mil. Kč, a podpořeny k realizaci byly projekty s alokací téměř 1,5 mil. Kč. 

Již nyní připravujeme 5. výzvu pro neziskové organizace, která proběhne ještě v letošním roce!

Soutěž pro děti do 15 let

V rámci projektu Naše škola – naše radost II  jsme si pro děti do 15 let připravili osmisměrku, ve které se skrývají dvě části valašského kroje.

 

 

Na webové stránce osmisměrky.relaxweb.cz vylušti osmisměrku a zašli nám tajenku do 30. dubna na email masvas-skola@email.cz (vč. svého jména a obce, kde bydlíš). Na vylosovaného vítěze pak bude čekat společenská hra Krycí jména.

Osmisměrka – interaktivní plakátek

Pozn. zaslané emaily s osobními údaji budou po ukončení soutěže smazány a nebudou nijak archivovány.

Projekt KPSS – informace na cestě k Vám

Jsme ve složité situaci. K usnadnění řešení nastalých problémů Vám mohou pomoci sociální služby, které najdete v materiálech projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku. Ty jsou v těchto dnech distribuovány do všech obcí ORP Vizovice a dále budou předány do každé domácnosti.

Snažili jsme se také vytvořit nejpřehlednější webový portál, kde najdete sociální služby poskytované v jednotlivých obec. Hledání je o to jednodušší. Přesvědčte se sami na webu www.kpssvizovice.cz

Nový projekt na podporu neformálního vzdělávání schválen k podpoře

MAS Vizovicko a Slušovicko uspěla se svou žádostí o dotaci na podporu neformálního vzdělávání neziskových organizací nejen na svém území. Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude moci 8 organizací během následujících 3 let realizovat aktivity zaměřené na svůj rozvoj v oblasti neformálního vzdělávání – např. sdílení zkušeností a tandemovou výuku, vzdělávat své pracovníky nebo zavádět nové metody v organizaci. V rámci realizace projektu bude také podpořena činnost klubů nebo projektových dnů v klubovně či mimo ni.

MAS Vizovicko a Slušovicko se nadále snaží podporovat činnost neziskových organizací, pro které připravuje výzvu Programu rozvoje venkova na investiční akce, jako je např. rekonstrukce spolkového zařízení nebo vybavení pro činnost.

Seznamte se s úspěšnými projekty podpořenými přes MAS

Za poslední 3 roky jsme podpořili projekty obcí, zemědělců nebo podnikatelů za více než 20 mil. Kč. Jednalo se například o rekonstrukce chodníků, vybavení základních škol nebo nákupy zemědělských strojů. Jaké projekty se v jednotlivých obcích realizovali? Kde jsou žadatelé nejaktivnější? Nebo kterým ZŠ a MŠ jsme pomáhali se šablonami? To vše zjistíte v naší mapě úspěšných projektů.

Číst dále