Příjem žádostí v 1. výzvě MAS v PRV byl ukončen

Ve středu 16. 8. 2017 byl ukončen příjem žádostí do 1. výzvy MAS v Programu rozvoji venkova. Ve dvou fichích, které byly v rámci první výzvy vyhlášeny bylo přijato celkem 7 žádostí s celkovou výší dotace 2 952 252 Kč. Seznam přijatých žádostí naleznete → ZDE.

Komunitní plánování sociálních služeb na území MAS

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím aplikace procesu komunitního plánování péče v oblasti ORP Vizovice zvýšit sociální integraci s důrazem na podporu rovných příležitostí, podpořit zvýšení zaměstnanosti v regionu, podpořit prevenci výskytu sociálně patologických jevů, předcházet sociálnímu vyloučení a zmírnit sociální znevýhodnění specifických skupin obyvatel a jejich integrace či reintegrace do společnosti a na trh práce, posílit sociální stabilitu a soudržnost komunity, rozvíjet současná a vytvářet nová partnerství na místní úrovni v prohlubování spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Číst dále

MAS bude spolupracovat na přeshraničním projektu

MAS Vizovicko a Slušovicko bude společně s dalšími třemi MAS (Kopaničiarsky región – miestná akčná skupina, MAS Vršatec a MAS Moravský kras z.s.) realizovat projekt přeshraniční spolupráce SK – CZ. Vidiek bez hranic jak zní název projektu, je zaměřen na podporu kulturního a přírodního dědictví, prodeje výrobků regionálních producentů, trávení volného času na území regionů a posílení kapacity na získávání finančních prostředků na projekty spolupráce. Další informace o projektu naleznete → ZDE.

Byla vyhlášena 1. výzva MAS v PRV

Dnešním dnen byla vyhlášena 1. výzva MAS VaS v Programu rozvoje venkova. Text výzvy a všechny potřebné dokumenty nalezenete v sekci SCLLD 2014+/PRVOde dneška jsou také oficiálně  zahájeny osobní konzultace s jednotlivými žadateli. Ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 17 hod. se v kanceláři MAS uskuteční seminář pro žadatele

Základní informace:
 • Vyhlášení výzvy: 19. 7. 2017
 • Zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2017
 • Ukončení příjmu žádostí: 16. 8. 2017

Číst dále

Seminář k 1. výzvě MAS v Programu rozvoje venkova

Ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 17 hod. se v kanceláři MAS VaS na MěÚ ve Vizovicích uskuteční seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS VaS v Programu rozvoje venkova 2014-2020. Seminář je určen pro všechny způsobilé žadatele vyhlášených Fichí – tedy zemědělce a  podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky.

Číst dále

Starostové se sešli na střelnici

Ve čtvrtek 20. 7. se uskutečnilo tradiční setkání starostů Vizovicka, Slušovicka a dalších okolních obcí na střelnici v Bratřejově. Starostovo žebírko (jak se akci přezdívá) je příležitostí, kde si mohou vyzkoušet nejen střelbu z brokovnice nebo samopalu, ale hlavně probrat aktuální problémy, sdílet své nápady a inspirace a na závěr ochutnat výborná uzená žebra.  Číst dále

Nové číslo Zpravodaje MAS VaS

V letošním prvním vydání Zpravodaje MAS VaS se dočtete:

 • Strategie MAS VaS byla schválena
 • 1. výzva MAS v Programu rozvoje venkova
 • MMR podpoří dětská hřiště na Vizovicku a Slušovicku
 • Harmonogram výzev MAS v IROP a PRV
 • Ředitelé a pedagogové poznávali školy na Olomoucku
 • Připravované akce v rámci MAP

Zpravodaj venkova 5/2017

V novém vydání Zpravodaje venkova se dočtete:

 • Poslanci schválili zvýšení rozpočtového určení daní pro obce a města
 • Ve 23. ročníku Vesnice roku 2017 soutěží 213 obcí: Jsou známi první krajští vítězové
 • Ministr Jurečka: Na náš venkov se musí vrátit služby a prodejny potravin 
 • Města a obce: Lidé třídí odpadu víc a s větším zájmem
 • NKÚ: Česko nezvládá čerpat eurodotace, unijní sedmiletka je přitom už v polovině