Pozvánka na akci – Spolupráce s podporou Evropské unie

MAS VaS spolupořádá v rámci projektu přeshraniční spolupráce „Vidiek bez hraníc“ vzdělávací akci „Spolupráce s podporou Evropské unie“. Exkurze proběhne na území MAS Kopaničiarský region v termínu 18. – 19. 9. 2018. Hlavním tématem akce jsou projekty spolupráce. Dozvíte se jaké jsou možnosti jejich financování, budou prezentovány příklady realizovaných projektů a budete mít možnost sdílet své projektové záměry s potenciálními partnery.  Číst dále

MAS VaS podpoří komunitní centra – avízo 1. výzvy MAS v IROP

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na rozvoj komunitních center.

Základní předběžné informace:

 • Předpokládaný termín přijmu žádostí: srpen – říjen
 • Celková alokace výzvy: 2 223 750 Kč
 • Minimální výše CZV projektu: 500 000 Kč
 • Maximální výše CZV projektu: 2 223 750 Kč
 • Forma financování: ex post
 • Výše spoluúčasti: 5 %

Číst dále

Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku

Je za námi první půlrok realizace projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, který je financován z OP Zaměstnanost. Tento projekt realizuje MAS Vizovicko a Slušovicko a město Vizovice je jeho partnerem.

Číst dále

SFDI vyhlásilo výzvu „Bezpečnost“ a „Cyklostezky“

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dvě nové výzvy, které jsou zaměřeny na zvyšování bezpečnosti v dopravě a výstavbu a opravu cyklostezek. 

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019

 • Příjem žádostí: 20. 11. 2018
 • Výše podpory:: 85% (v případě realizace cyklostezky na opuštěném drážním tělese až 90%)

Číst dále

Tisková zpráva – Marketing cestovního ruchu

Ve dnech 28. – 29. 6. 2018 se konala exkurze v rámci projektu Vidiek bez hraníc (kód projektu: 304031D043), kterou organizovala MAS Vršatec. Šlo už o třetí vzdělávací akci v pořadí, tentokrát zaměřenou na marketing cestovního ruchu. Této vzdělávací akce se zúčastnilo 80 zástupců ze 4 místních akčních skupin z Česka i Slovenska, a to MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., MAS Moravský kras z.s., Miestna akčná skupina Vršatec a OZ Kopaničiarsky región – MAS. Číst dále

Vyšlo nové číslo Zpravodaje venkova

V novém čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

 • Národní síť MAS chce venkov chytrý, soudržný a sebevědomý
 • Tři sdružení obcí důrazně odmítly rušení matrik ve více než čtyřech stovkách vesnic
 • Třídění odpadů v obcích nadále narůstá!
 • Zlínský kraj podpoří nově obce do 500 obyvatel. Testem budou Hříběcí Hory
 • a další zajímavé informace

➡ Zpravodaj venkova

Na ochranu přírody a krajiny míří 780 milionů korun

Od 15. června je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí totiž vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR čtyři nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí. Číst dále

Pozvánka na Valnou hromadu MAS

Zveme všechny partnery MAS Vizovicko a Slušovicko na jednání Valné hromady, která se uskuteční v úterý 26. 6. 2018 v Neubuzi (sál nad obchodem). 

Pozvánka.