Vyhlášená dětská psycholožka u nás ve Vizovicích

Srdečně zveme rodiče, pedagogy i další zájemce na přednášku vyhlášené dětské psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové s tématem „Rodičovství nové doby“, která proběhne v prostorách Kulturního domu. Paní doktorka přijala naše pozvání do Vizovic a přijede dne 7. listopadu 2019, začátek je v 16:00 hodin. Bude se zabývat např. tématy nezastupitelnosti matek, nepochopení role ženy a muže, tématem rodičovské dovolené, živitelka – živitel, tématem mužských vzorů, atd..

Registrovat se můžete přes odkaz  ⇒ zde

Číst dále

Fundraising pro neziskovky

MAS Vizovicko a Slušovicko uspořádalo pro neziskové organizace seminář zaměřený na fundraising. Lektorka Mgr. Eva Učňová, která je zároveň vedoucí výroby ateliéru Audiovizuální tvorba UTB Zlín, na příkladech vysvětlila, jak nejlépe získat finanční a jiné prostředky na
činnost neziskových organizací. Seminář se uskutečnil 8.10.2019 od 14:30 v Komunitním centru ve Vizovicích.  Plakát ⇒ zde.

Celé Česko se může pustit do sázení stromů. MŽP spouští nový dotační program!

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. K dispozici je celkem 100 milionů, které ministerstvo vyčlenilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy. Číst dále

Umí dnešní mládež poznat fake news?

Poznat fake news (= podvržené zprávy) je někdy těžké rozpoznat i pro nás dospělé. Jsme si vědomi toho, že dnešní mládež tráví ve světě internetu mnoho času. Z toho důvodu považujeme za důležité, aby věděli jak rozpoznávat nepravdivé a zavádějící zprávy, jak poznat influencery a klamavou reklamu či jiné nástrahy mediálního světa.

V rámci projektu Naše škola – naše radost II jsme se rozhodli pro žáky 8. a 9. tříd podpořit interaktivní programy, které mládeži pomůžou si základní dovednosti osvojit. Nyní zjišťujeme zájem ve školách a následně realizaci programů zajistíme.

Setkání asistentů pedagoga

V rámci realizace aktivit Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ( MAP II ) pořádáme pro asistenty pedagogů z našich zařízení 16. 10. setkání s odborníkem na podpůrná opatření ze Speciálně pedagogického centra. Asistenti se zde mohou seznámit s aktuální legislativou, konzultovat případné problémy a sdílet své zkušenosti z práce s dětmi i ze spolupráce s pedagogy. 

MAS podpoří projekty na zlepšení bezpečnosti dopravy v obcích

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor, že v 3. výzvě MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Udržitelná doprava uspěly celkem 4 žádostí s celkovou výší požadované dotace 8 477 712 Kč. Vybrané projekty jsou zaměřeny na výstavbu či modernizaci bezbariérových komunikací pro pěší včetně vybudování veřejného osvětlení, přechodů pro chodce a přístupu k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Pozvánka na seminář OPŽP

MAS Vizovicko a Slušovicko pořádá seminář pro žadatele z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP), který se bude konat dne 17. 9. 2019 od 12:30 v Komunitním centru ve Vizovicích.
Tento seminář je určen pro zájemce, kteří chtějí čerpat dotace nejen v obou výzvách MAS VaS – Realizace sídelní zeleně, ÚSES a protierozní opatření, ale také mají zájem čerpat na tyto oblasti podpory z velkého OPŽP. Číst dále

MAS podpoří rozvoj sociálních služeb – avízo 4. výzvy IROP

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje vyhlásit 4. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na podporu rozvoje sociálních služeb. Číst dále

Bylo vyhlášeno 8. kolo PRV

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 8. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
  • Příjem žádostí od 8. 10. do 29. 10. 2019
Pro zemědělce a majitele lesů jsou především určeny následující opatření:

Číst dále