Semináře MŽP „zaplať, kolik vyhodíš“

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května 13 seminářů k chytrým řešením pro odpadové hospodářství, zavádění systémů PAYT („Pay as you throw“ – „Zaplať, kolik vyhodíš“), „Door to door“ („Sběr ode dveří ke dveřím“) a financování projektů v oblasti odpadového hospodářství z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Účast na seminářích, které jsou určeny zejména pro zástupce obcí, jsou pro registrované účastníky zdarma. Předběžný termín pro konání semináře ve Zlíně je naplánován na 23. 5. 2017. Aktuality k seminářům včetně možnosti přihlášení budou postupně zvěřejňovány na webových stránkách MŽP (www.mzp.cz).

Číst dále

NS MAS má nové vedení

Místní akční skupiny (MAS) z celé České republiky se sjely ve čtvrtek 16. března do Hranic na Moravě, kde se uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS). Na programu byly hlavně volby do orgánů organizace a volba nového vedení. Celkem  bylo zaregistrováno 151 mandátů, což představuje necelých 90 % členské základny. Číst dále

MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací.

V nově vyhlášené druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné realizovat mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje. Právě díky zrušení realizace mikroopatření žadatelé o nový kotel ze svých vlastních zdrojů přispějí méně. Číst dále

PRV – 4. kolo příjmu žádostí

Ve 4. kole Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin. Číst dále

Analytika MAP k připomínkování a aktualizace projektů v SR

Do úterý 22. března 2017 do 12 hodin máte možnost připomínkovat analytickou část dokumentu týkajícího se vzdělávání a také zapsat vzdělávací projektové záměry do aktualizovaného vydání Strategického rámce MAP do roku 2023, který musí obsahovat projekty, u kterých je v IROP žádáno o podporu.

Číst dále

Zpravodaj venkova 2/2017

V aktuálním čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

  • Proč je nutné posílit rozpočtové určení daní (RUD) měst a obcí?
  • Jak dále v problematice služeb ve venkovském prostoru.
  • Obce odmítají zákon o rozpočtové odpovědnosti! Je protiústavní a může ochromit fungování samospráv.
  • Změny ve financování regionálního školství.
  • Ministryně Šlechtová představila priority MMR na rok 2017.

 

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol

Do poloviny letošního roku by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mělo spustit nový investiční program na financování regionálního školství. Čerpat z něj budou moci města a obce všech velikostních kategorií. Bude z něj možné financovat například mobilní učebny či stavební úpravy ve školách. Resort tak reaguje na potřeby samospráv v souvislosti s novým školským zákonem, který zvyšuje kapacitu škol. 

Více informací → ZDE.

zdroj: www.msmt.cz

Pedagogové získali nový pohled na problémové chování dětí a žáků

V rámci Místního akčního plánu Naše škola – naše radost proběhlo v úterý 9. 2. 2017 v prostorách Restaurace AB Slušovice setkání aktérů působících ve vzdělávání a vzdělávací a diskuzní seminář. Úlohu lektorky přijala PhDr. Lenka Svobodová. Jedná se o psycholožku a lektorku akreditovaných programů, která má za sebou již mnoho let praktických zkušeností. Právě praxe školní psycholožky byla znát na jejím výkladu, neboť informace byly realistické a použitelné pro všechny přítomné při jejich pracovní činnosti. Číst dále