MMR poskytne 3,2 miliardy korun pro obce na rok 2019

Částka 3,2 miliardy korun bude prostřednictvím tzv. národních dotací v příštím roce směřovat na zlepšení kvality života našeho venkova a regionů. O dotace budou totiž moci nově žádat i obce do deseti tisíc obyvatel a také města nad deset tisíc obyvatel vyjma měst statutárních. Starostové se dočkají i nových programů, po kterých dlouhodobě volají. Číst dále

2. vzdělávací seminář KPSS

24. září 2018 od 14:00 hod. se v sále Komunitního centra ve Vizovicích uskuteční 2. vzdělávací seminář zaměřený na Monitoring výstupů komunitního plánování sociálních služeb a jeho evaluaci. Číst dále

Proběhl seminář k 1. výzvě MAS v IROP

Dne 6. 9. 2018 proběhl seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. v rámci IROP, která je zaměřena na rozvoj komunitních center. Účastníci byli seznámeni s termíny výzvy, podporovanými aktivitami nebo povinnými přílohami žádosti o dotaci. Dále jim byl představen monitorovací systém MS 2014+, prostřednictvím kterého probíhá podávání žádostí a následná administrace. Závěr patřil představení procesu hodnocení a výběru projektů. 

Prezentaci ze semináře naleznete → ZDE.

Pozvánka na seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS VaS v IROP

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 10 hod. se v salónku u kanceláře MAS VaS (1. patro nad restaurací RETRO ve Vizovicích) uskuteční seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS VaS v Integrovaném regionálním operačním programu. Tato výzva je zaměřena na aktivitu Rozvoj komunitních center.

Číst dále

Vyhlášení 1. výzvy MAS v IROP – Rozvoj komunitních center

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlašuje dne 24. 8. 2018 svou 1. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva je zaměřena na podporu rozvoje komunitních center. 

 • příjem žádostí: 24. 8. 2018 ve 12:00
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018 ve 12:00
 • alokace: 2 223 750 Kč
 • výše podpory: 95%
 • limity způsobilých výdajů: min. 500 000 Kč max. 2 223 750 Kč

Kompletní informace a dokumenty naleznete v sekci Výzvy MAS / 1. Výzva MAS VaS – IROP – Rozvoj komunitních center.

Bylo vyhlášeno 7. kolo Programu rozvoje venkova

V 7. kole Programu rozvoje venkova budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, a projekty spolupráce za téměř 3 miliardy korun. 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin. Číst dále

Pozvánka na akci – Spolupráce s podporou Evropské unie

MAS VaS spolupořádá v rámci projektu přeshraniční spolupráce „Vidiek bez hraníc“ vzdělávací akci „Spolupráce s podporou Evropské unie“. Exkurze proběhne na území MAS Kopaničiarský region v termínu 18. – 19. 9. 2018. Hlavním tématem akce jsou projekty spolupráce. Dozvíte se jaké jsou možnosti jejich financování, budou prezentovány příklady realizovaných projektů a budete mít možnost sdílet své projektové záměry s potenciálními partnery.  Číst dále

MAS VaS podpoří komunitní centra – avízo 1. výzvy MAS v IROP

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na rozvoj komunitních center.

Základní předběžné informace:

 • Předpokládaný termín přijmu žádostí: srpen – říjen
 • Celková alokace výzvy: 2 223 750 Kč
 • Minimální výše CZV projektu: 500 000 Kč
 • Maximální výše CZV projektu: 2 223 750 Kč
 • Forma financování: ex post
 • Výše spoluúčasti: 5 %

Číst dále