SFDI podpoří výstavbu a opravu cyklostezek

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu na podporu výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

  • příjem žádostí  do 15. 1. 2018
  • maximální výše dotace 85% (v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese až do výše 90 %)

Číst dále

Dotace na zvýšení bezpečnosti dopravy

Finanční prostředky budou poskytnuty na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

  • příjem žádostí do 11. 1. 2018
  • míra podpory max 85%
  • výše dotace min. 300 tis. Kč max. 20 mil. Kč

Číst dále

Příprava Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II.

Dne 15. listopadu 2017 vyhlásilo MŠMT výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Výzva navazuje na MAP I., který naše MAS realizuje od dubna 2016 do konce března 2018 s názvem Naše škola – naše radost. Již v tuto chvíli se však začíná připravovat prostor pro realizaci MAP II.  a proto jsme se rozhodli, že budeme průběžně informovat o tom, co se připravuje a jaký bude další vývoj. Vytvořili jsme novou záložku v Projektech s názvem Místní akční plán VaS II., kde postupně budeme doplňovat informace.

 

MMR vyhlásilo výzvu na podporu cestovního ruchu

Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků

  • příjem žádostí od 1. 12. 2017 do 12. 1. 2018
  • výše dotace max. 50 %
  • alokace 150 mil Kč

Číst dále

Zaplněné vizovické náměstí přivítalo svatého Martina

V sobotu 11. 11. 2017 ve Vizovicích proběhl již 7. ročník Svatomartinského trhu, který byl pořádán pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Už od půl deváté byly nachystány stánky plné regionálních produktů, kde bylo možno kromě tradičních výrobků nakoupit několik novinek – např. ručně vyráběnou čokoládu, štramberské uši, medovinu či nejrůznější druhy majonéz a dresinků. Hudební doprovod zajistily dva soubory – Young Moravia Jazzband a Gajdoši z Kašavy. Číst dále

Tydýt našel kamarády u šesti tříd 2 základních škol

Kdo je to Tydýt? Jedná se o růžovou plyšovou hračku s podivným jménem i vzhledem. Jiné hračky ho však mezi sebe nepřijmou. Tak se zklamaný a nazlobený pan Tydýt vydává hledat, kým vlastně je a ke komu patří. Když si hračky uvědomí, jak byly na něj ošklivé, vydávají se ho hledat… V tomto hledání jim koncem října a začátkem listopadu pomáhaly děti a jejich třídní učitelky ze 6 tříd Základní školy Slušovice a Vizovice. Číst dále

Obce i kraje mohou opět žádat o dotace na ekologická auta

Již podruhé mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace šanci žádat o dotaci na nákup vozidel na alternativní pohony. Rozdělovat se bude rovných 100 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí. Oproti loňské výzvě se mohou žadatelé těšit na vyšší dotaci i její kombinaci se zvýhodněnou půjčkou.

  • příjem žádostí od 1. 11. 2017 do 27. 9. 2018 nebo do vyčerpání alokace
  • realizace do 31. 12. 2019 Číst dále

Ministerstvo financí vyhlásilo výzvu na podporu regionálního školství

MF vyhlásilo výzvu č. 5: Podprogram 29821300 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Podprogram má přispět k odstranění kritického nedostatku kapacit v oblasti základního školství především ve spádových oblastech, ke kterému dochází vlivem prudkého nárůstu obyvatel, demografického vývoje a stále pokračující migrací a zajistit dosažení úrovně schopné dlouhodobě pokrýt kvalitní zákonem požadované povinné vzdělávání v základním školství. Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi. Číst dále