MAS vyhlašuje výběrové řízení

Správní rada MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel(ka) Společnosti.

Vyšlo nové vydání Zpravodaje MAS

V novém čísle Zpravodaje MAS Vizovicko a Slušovicko se dočtete o:

  • proběhlé 2. výzvě MAS v PRV
  • vyhlášených výzvách MAS v IROP
  • projektu spolupráce Vidiek bez hraníc
  • úspěšných projektech v MZe
  • Místním akčním plánu II
  • a dalších zajímavostech.

Číst dále

Starostové se sešli při společné snídani

V úterý 18. 12. 2018 uspořádala MAS v komunitním centru ve Vizovicích první Snídani pro starosty. Cílem této neformální akce bylo poděkování za dosavadní spolupráci a informování o aktuálně vyhlášených dotačních titulech MZe, MMR a plánované výzvě MAS v IROP. Zároveň spolu starostové sdíleli své aktuální radosti i problémy, stejně jako plány do nového roku. Předali si také své obecní zpravodaje a kalendáře. Na závěr dostali od MAS malé dárečky. Děkujeme všem starostům a místostarostům, kteří se tohoto setkání zúčastnili, a věříme, že jsme tím odstartovali novou tradici. Číst dále

Pozvánka na snídani pro starosty

MAS Vizovicko a Slušovicko zve starosty a místostarosty na společnou snídani, která se uskuteční v úterý 18. 12. 2018 v komunitním centru ve Vizovicích. 

V průběhu tohoto neformálního setkání budou informováni o dotačních titulech Ministerstva pro místní rozvojMinisterstva zemědělství a plánované výzvě MAS v IROP – Bezpečnost dopravy. 

Číst dále

MZe podpoří údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství (MZe) na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Mezi žadatele MZe v příštím roce rozdělí 30 milionů korun. Číst dále

Pozvánka na seminář pro žadatele k 2. výzvě MAS VaS v IROP

V pondělí 10. 12. 2018 od 14 hod. se v salónku u kanceláře MAS VaS (1. patro nad restaurací RETRO ve Vizovicích) uskuteční seminář pro žadatele k 2. výzvě MAS VaS v Integrovaném regionálním operačním programu. Tato výzva je zaměřena na zlepšení infrastruktury v MŠ, ZŠ a organizacích věnující se zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání.

Číst dále

Dotace na rozvoj a obnovu venkova

Dne 21. listopadu 2018 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Podpora obnovy a rozvoje obcí do 3000 obyvatel

  • Příjem žádostí do 28. 2. 2019
  • Výše alokace 910 mil. Kč

Číst dále

MAS VaS rozšiřuje svůj tým

MAS Vizovicko a Slušovicko vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer projektů MAS.