Co bude MAS podporovat?

V novém programovém období (na které již všichni netrpělivě čekáme) bude naše MAS přerozdělovat finance z dvou operačních programů – Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova. Na co všechno bude možné žádat a jaké jsou alokace jednotlivých opatření zjistíte v přiloženém dokumentu.

Výzva na podporu infrastruktury komunitních center

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo kolovou výzvu č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

 • Příjem žádostí od 18. 7. 2016 do 31. 10. 2016
 • Doba realizace projektu je do 31. 12. 2019
 • Výše dotace až 95%
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 500 000 Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč

Číst dále

Anketa pro žáky základních škol

anketa

Jednání MAS a MAP

V týdnu od 13. do 17. června se v naší MAS uskutečnila dvě důležitá jednání. Prvním bylo společné jednání Dozorčí rady a Monitorovacího výboru v úterý 14. června, kde byla mj. členům k projednání představena Výroční zpráva za rok 2016. Druhé jednání se pak uskutečnilo ve čtvrtek 16. června, kdy se poprvé setkal Řídící výbor projektu Naše škola – naše radost (tj. místního akčního plánu rozvoje školství), ze kterého vzešlo spoustu důležitých podkladů – byl schválen předseda, schválena vize a priority školství apod. Číst dále

Slavnostní otevření hřiště v přírodním stylu

V neděli jsme byli pozváni na Slavnostní otevření hřiště v přírodními stylu u MŠ Kašava a také na oslavu 70. výročí od založení ZŠ.

Projekt hřiště v přírodním stylu byl podpořen z Operačního programu životní prostředí v roce 2015 a byl tedy jedním z posledních podpořených projektů minulého programového období 2007-2013.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli být nápomocni při ralizaci projektu a věříme, že bude hřiště sloužit svému účelu – zábavnou formou učit děti souladu s přírodou. Číst dále

Nové vydání Zpravodaje MAS VaS

V novém vydání Zpravodaje MAS VaS se dočtete:

 • MAS pomůže školám a školkám se šablonami
 • Začala realizace Místního akčního plánu
 • Rozhovor: Fresh nákup
 • Byla schválena strategie MAS
 • Co bude MAS podporovat ve svých výzvách

a další novinky a zajímavosti z MAS VaS.

Setkání aktérů působících ve vzdělávání

Dne 17.5.2016 se na Městském úřadě ve Vizovicích uskutečnilo Setkání aktérů působících ve vzdělávání, kterého se zúčastnila většina ředitelů a ředitelek mateřských a základních škol z území MAS VaS (plus obec Držková). Číst dále

Zpravodaj venkova 5/2016

V nově vydaném čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

 • 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
 • Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
 • Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
 • Mze připravuje novelu, která vyjme farmářské trhy z EET

Celý Zpravodaj venkova naleznete → ZDE.