Byla vyhlášena 1. výzva MAS v PRV

Dnešním dnen byla vyhlášena 1. výzva MAS VaS v Programu rozvoje venkova. Text výzvy a všechny potřebné dokumenty nalezenete v sekci SCLLD 2014+/PRVOde dneška jsou také oficiálně  zahájeny osobní konzultace s jednotlivými žadateli. Ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 17 hod. se v kanceláři MAS uskuteční seminář pro žadatele

Základní informace:
 • Vyhlášení výzvy: 19. 7. 2017
 • Zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2017
 • Ukončení příjmu žádostí: 16. 8. 2017

Číst dále

Seminář k 1. výzvě MAS v Programu rozvoje venkova

Ve čtvrtek 20. 7. 2017 od 17 hod. se v kanceláři MAS VaS na MěÚ ve Vizovicích uskuteční seminář pro žadatele k 1. výzvě MAS VaS v Programu rozvoje venkova 2014-2020. Seminář je určen pro všechny způsobilé žadatele vyhlášených Fichí – tedy zemědělce a  podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky.

Číst dále

Starostové se sešli na střelnici

Ve čtvrtek 20. 7. se uskutečnilo tradiční setkání starostů Vizovicka, Slušovicka a dalších okolních obcí na střelnici v Bratřejově. Starostovo žebírko (jak se akci přezdívá) je příležitostí, kde si mohou vyzkoušet nejen střelbu z brokovnice nebo samopalu, ale hlavně probrat aktuální problémy, sdílet své nápady a inspirace a na závěr ochutnat výborná uzená žebra.  Číst dále

Nové číslo Zpravodaje MAS VaS

V letošním prvním vydání Zpravodaje MAS VaS se dočtete:

 • Strategie MAS VaS byla schválena
 • 1. výzva MAS v Programu rozvoje venkova
 • MMR podpoří dětská hřiště na Vizovicku a Slušovicku
 • Harmonogram výzev MAS v IROP a PRV
 • Ředitelé a pedagogové poznávali školy na Olomoucku
 • Připravované akce v rámci MAP

Zpravodaj venkova 5/2017

V novém vydání Zpravodaje venkova se dočtete:

 • Poslanci schválili zvýšení rozpočtového určení daní pro obce a města
 • Ve 23. ročníku Vesnice roku 2017 soutěží 213 obcí: Jsou známi první krajští vítězové
 • Ministr Jurečka: Na náš venkov se musí vrátit služby a prodejny potravin 
 • Města a obce: Lidé třídí odpadu víc a s větším zájmem
 • NKÚ: Česko nezvládá čerpat eurodotace, unijní sedmiletka je přitom už v polovině

Proběhlo jednání Valné hramady

V úterý 27. 6. 2017 v 16 hodin se v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu ve Vizovicích konalo jednání Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko. 

Ředitel MAS VaS Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. představil přítomným současnou činnost kanceláře, přičemž mezi nejvýznamnější patřila zpráva o schválení věcného hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Strategii i s průběžnými změnami podrobněji představila Ing. Renata Bednářová, načež ji schválili všichni účastníci Valné hromady. Následovalo projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2016 a volba členů orgánů MAS VaS, jelikož dne 17. září 2017 vyprší všem členům roční volební období. Číst dále

Pozvánka na archeoprocházku na Klášťov

Přijměte pozvání na archeoprocházku na horu Klášťov, která se uskuteční v sobotu 1. 7. 2017. Sraz všech zúčastněných bude v 8:30 u Obecního úřadu v Bratřejově, odkud se všichni společně s panem archeologem Mgr. Tomášem Chmelou vydají pěšky po turistické trase. Číst dále

Strategie MAS VaS byla schválena!

Dne 20. 6. 2017 jsme z Řídícího orgánu IROP dostali dlouho očekávanou zprávu, že Strategie CLLD MAS Vizovicko a Slušovicko, splnila podmínky věcného hodnocení tzn. je schválena. Do uzemí MAS se tak dostane více než 37 mil. Kč (IROP 26,4 mil. Kč, PRV 11 mil. Kč). Jaké projekty bude možné realizovat v rámci IROP zjistíte ZDE, v rámci PRV pak ZDE.